Ferjetrafikk på ubestemt tid mellom Åfarnes og Sølsnes etter at planene om en Langfjordtunnel er lagt bort.   (Foto: Kjell Herskedal).
Styreleder Jan Petter Hammerø i Langfjordforbindelsen AS gir opp planene om en enløps undersjøisk tunnel under Langfjorden i Romsdal. (Foto: Kjell Herskedal).
Langfjordforbindelsen er en planlagt fergefri kryssing av Langfjorden, som skal avløse fergestrekningen Sølsnes - Åfarnes.

Gir opp Langfjordtunnelen

Langfjordforbindelsen AS i Møre og Romsdal gir opp planene om å bygge en 11 kilometer undersjøisk tunnel med 7 prosent stigning under Langfjorden.

Det har vært arbeidet med planene om en tunnelforbindelse mellom Molde og Rauma kommuner (fv. 64) i årevis. Forbindelsen ville ha overflødiggjort ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes der det i dag går to ferjer i sommerhalvåret og én ferje i vinterhalvåret.

 

For hard stigning

Styreleder Jan Petter Hammerø i Langfjordforbindelsen AS viser til et direktiv fra Vegdirektoratet som sier at ingen tunneler skal ha stigning på over 5 prosent, med mindre risiko- og sårbarhetsanalyse tilsier at større stigning kan være akseptabelt.

-En slik analyse er nå gjort av Statens vegvesen. Den fraråder en tunnel med 7 prosent stigning, sier Hammerø.

 

Alternativer finnes

Det arbeides med andre løsninger. Alternativene er toløps tunnel med 5 prosent stigning, flytebru eller hengebru. Mens den opprinnelige tunnelplanen ville kunne finansieres med bompenger uten offentlig tilskudd, vil et nytt konsept bli vesentlig dyrere og må ha offentlig tilskudd ut over egenfinansieringen. Dermed er det høyst usikkert når Langfjordforbindelsen kan bli realisert.

 

Forsiden akkurat nå