Kanalbrua i Moss er ei klaffebru, som ble bygd i 1957.
Kanalbrua i Moss er ei klaffebru, som ble bygd i 1957. (Foto: 1881)

Gir opp en mulig forsterkning av kanalbrua i Moss

En forsterkning av brua vil ikke ha noen nytteverdi eller effekt, all den tid utmattelsesproblematikken ikke vil forsvinne, mener fylkestinget i Viken.

Det er Norconsult som i en rapport anbefaler å avslutte videre utredning av mulighetene for forsterkning av brua, da sannsynligheten for å finne en løsning er urealistisk.

Dette sluttet fylkestinget i Viken seg til da de behandlet saken på sitt møte 15. februar.

Derfor går det mot å bygge helt ny bru i Moss sentrum, med de utfordringene det betyr for trafikkavviklingen mellom sentrum og Jeløya.

Les også

Har nådd funksjonell levealder

Kanalbrua på fylkesvei 317 går over kanalen i Moss, og er den eneste forbindelsen mellom Jeløya og fastlandet. Den har ikke lenger ønsket bæreevne. Undersøkelser har avdekket at konstruksjonen har nådd sin funksjonelle levealder.

Det er bakgrunnen for at for at Vegdirektoratet våren 2022 kom med pålegg om å innføre tiltak for å begrense belastningen på brua, blant annet ved å nedskrive bruksklassen. På bakgrunn av dette ble Kanalbrua 10. juni i fjor innsnevret til to kjørefelt. 

Les også

Forsiden akkurat nå