520 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg blir gjenstand for setningsmålinger før og under byggingen av E18 i Bærum.
520 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg blir gjenstand for setningsmålinger før og under byggingen av E18 i Bærum. (Foto: Statens vegvesen)

Geo Survey innstilt til jobben med setningsmålinger på Ramstadsletta-Lysaker

Statens vegvesen har innstilt Exact Geo Survey til jobben med setningsmålinger av om lag 600 bygg langs E18 Lysaker-Ramstadsletta

E18 Vestkorridoren-prosjektet tar sikte på å signere kontrakten med firmaet når karenstiden er utløpt den 27. september 2020.

Fire selskaper hadde lagt inn tilbud på oppdraget ved anbudsåpning:

Tilbyder Tilbudssum i mill kroner eks mva
Exact Geo Survey 13,8
Rambøll Norge 20,8
Terratec 29,9
PAS Ingeniører 58,2

Under bygging av ny E18 Lysaker-Ramstadsletta skal det utføres setningsmålinger av bygninger og konstruksjoner i området. Det er anslått at rundt 520 boliger, 25 boligblokker og 50 næringsbygg kan bli påvirket av anleggsarbeidene i form av setninger.

Kontrakten er den første av tre kontrakter som skal følge opp setninger, vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelse.

Bygningsbesiktigelse, setnings- og vibrasjonsmålinger er nødvendig for å overvåke mulige påvirkning på eksisterende bebyggelse og konstruksjoner i forbindelse med anleggsarbeidene. I tillegg vil informasjonen bli benyttet som dokumentasjon ved eventuelle påståtte skadesaker på omkringliggende bebyggelse.

Vibrasjonsmålinger og bygningsbesiktigelser blir egne kontrakter som planlegges lyst ut i løpet av høsten 2020.

Les også

Forsiden akkurat nå