Denne elegante brua skal erstatte en lite elegant interimsbrua som har stått i litt for mange år. De som vil bygge den, må gi anbud innen 21. februar.
Denne elegante brua skal erstatte en lite elegant interimsbrua som har stått i litt for mange år. De som vil bygge den, må gi anbud innen 21. februar. (Bilde: Efla)

Gangbru i Bergen ute på anbud

I mange år har en interimsbru gitt forbindelse over en bukt i Store Lungegårdsvannet i Bergen. Nå får den avløsing av en permanent bru. De som vil bygge den, må gi anbud innen 21. februar.

Den nye brua er prosjektert av det islandske selskapet Efla. Den består av et 60 meter langt stålkassespenn mellom to landkar av betong. Brua blir reservert for myke trafikanter. Gangbanen blir seks meter bred.

Landkarene skal fundamenteres på 14 stålkjernepæler med en samlet lengde på ca. 350 meter. Til støp av landkarene vil det gå med 480 kbm. Stålkassen veier 140 tonn.

Brua inngår i en gangveg rundt Store Lungegårdsvannet. Anlegg av tilstøtende veg fra søndre landkar inngår i entreprisen. Nordre landkar skal ligge inntil en plass rundt AdO Arena. Fra landkaret fortsetter gangvegen over plassen.

Interimsbrua er en beredskapsbrua som tilhører Vegdirektoratet. Den krysser bukta innenfor traséen til den nye brua. Demontering av interimsbrua inngår ikke i entreprisen, men det gjør riving av landkarene.

Innen 19. mars neste år må hele jobben være fullført.

Forsiden akkurat nå