Gang/sykkelvegen kommer til venstre for kjørebanen. Noen steder blir det store masseuttak for å få plass til en breddeutvidelse på 6 meter.
Gang/sykkelvegen kommer til venstre for kjørebanen. Noen steder blir det store masseuttak for å få plass til en breddeutvidelse på 6 meter. ( Anders Haakonsen)

Gang/sykkelveger i Ski kobles sammen

1 085 meter mangler på sammenhengende gang/sykkelveg over en lang strekning i Ski kommune. De som vil fylle det manglende mellomleddet, må regne ferdig innen 5. april.

Gang/sykkelvegen skal ligge på fylkesveg 152, som også heter Langhusveien på den aktuelle strekningen. Trafikken er stor, men tilbudet til myke trafikanter står ikke i forhold til trafikkmengden. Når prosjektet er fullført, blir gang/sykkelvegen sammenhengende mellom Ski sentrum og Stenfelt ved gamle E6.

Oppdraget er større enn lengden kan tyde på. Tre kryss mellom fylkesvegen og kommunale veger skal utbedres, en fotgjengerudergang skal forlenges og flere støttemurer skal støpes. To hus må rives for å gi plass til vegutvidelsen. De totale omkostninger for anlegget er beregnet til 117 millioner kroner, grunnerverv inkludert.

Gang/sykkelvegen er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. Den blir 3 meter bred, det samme blir rabatten som skiller den fra kjørevegen. Den kunne vært penger å spare på å snevre inn rabatten der skjæringene blir på det høyeste, men Vegvesenet synes ikke det er en god løsning.

- Det er en fordel at det blir full bredde på rabatten, først og fremst av hensyn til sikkerheten, men også for å unngå sprut fra bilene, sier prosjektleder Helge Bang i Statens vegvesen.

- Hvordan vil trafikantene merke utbyggingen?

- Farten blir satt ned i anleggsperioden. Det kan også bli perioder med lysregulering, sier Bang.

Langhus bru over Østfoldbanen ble utvidet i 2016 for å gi bedre plass til fotgjengere og syklister. Brua blir søndre endepunkt for det nye anlegget. Det nordre endepunktet blir Smedsrudveien.

Mot slutten av neste år skal anlegget være klart til bruk. Grøntarbeidet blir fullført i 2020.

Forsiden akkurat nå