Etter ti år som generalsekretær for Norsk Bergindustri, ønsker Elisabeth Gammelsæter å slippe ny krefter til.
Etter ti år som generalsekretær for Norsk Bergindustri, ønsker Elisabeth Gammelsæter å slippe ny krefter til. (Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Gammelsæter går av som generalsekretær i Norsk Bergindustri

Men Elisabeth Gammelsæter fortsetter i nyopprettet stilling som spesialrådgiver

Elisabeth Gammelsæter har vært generalsekretær siden Norsk Bergindustri ble dannet for ti år siden. Nå ønsker hun å la nye krefter slippe til, men fortsetter videre i sekretariatet som spesialrådgiver.  

- I 2018 fyller Norsk Bergindustri 10 år, og jeg har ledet organisasjonen og en av forløperne PGL i til sammen 20 år. Det er et naturlig tidspunkt å slippe til nye i sjefsstolen, sier hun i en pressemelding på foreningens hjemmeside.

 

Store felles løft for bransjen 

Når hun ser tilbake på sine ti år som generalsekretær trekker Elisabeth frem de store, felles seirene bransjen har vunnet etter at Norsk Bergindustri ble dannet.   

- Mineralloven fra 2010, mineralstrategien fra 2013 og den økte politiske oppmerksomheten bergindustrien har fått de siste årene står igjen som de viktigste milepælene for Norsk Bergindustri de siste 10 årene, sier Elisabeth.  

 

Takker medlemmene 

Norsk Bergindustri har for tiden kun tre ansatte, men sammen med medlemmene er den samlede kompetansen høy, og engasjementet stort. 

- Jeg vil takke alle som i løpet av disse årene har bidratt til å gjøre Norsk Bergindustri til en god organisasjon for våre medlemmer. Medlemsbedrifter, nåværende og tidligere ansatte, tillitsvalgte og eksterne samarbeidspartnere har alle bidratt til å løfte bransjen sammen.  

Norsk Bergindustri ble dannet etter sammenslåingen av de tre foreningene SIL, BIL og PGL i 2008.  

- Vi har bygget på det beste fra hver av de tre foreningene. Videre har vi i løpet av denne tiden integrert leverandørene som fullverdige medlemmer med styrerepresentasjon og stemmerett. Leverandørene bidrar til å utvikle bransjen videre, både teknologisk og med tanke på bærekraft og HMS.  

 

Ser fremover 

Elisabeth ser fram til å bidra i Norsk Bergindustri fremover, og siterer sin tidligere sjef, Norsk Bergindustris første styreleder Kjell Apeland: «gjennom forandring kan vi bevare det bestående». Vi må ta nye grep for å takle framtidens utfordringer.  

- Det har gledet meg stort at det på tvers av delbransjene har vært og er et betydelig ønske om å lære av hverandres erfaringer. Nå ser jeg fram til å jobbe videre for gode rammebetingelser for bransjen, og å bruke min kompetanse til beste for Norsk Bergindustri.  

Forsiden akkurat nå