Teita bru har sett sine beste dager. Nå skal det komme ny elvekryssing.
Teita bru har sett sine beste dager. Nå skal det komme ny elvekryssing. (Foto: Google Maps)

Gamlebrua er flomskadet: Nye Teita brua i Gloppen skal stå ferdig sommeren 2022

Fylket ber om tilbud på en totalentreprise.

Konkurransen er i gang for denne kontrakten, som omfatter bygging av ny bru med tilhørende vei på fylkesvei 5735 (tidligere fylkesvei 695) ved Byrkjelo i Gloppen kommune i Vestland.

Det er flomskader på gamlebrua, og den skal rives sammen med landkarene.

Det er ikke reguleringsplan i området, men Gloppen kommune har gitt tillatelse til bygging. Vestland fylkeskommune har fått arbeidstillatelse med de berørte grunneierne. Og entreprisen er altså en totalentreprise, så her skal entreprenøren prosjektere også. Konkurransegrunnlaget er modellbasert.

Slik blir den nye brua og veien:

Ny bru bygges i tilsvarende trase som dagens. Brua skal ha maksimalt tre spenn og
prosjekteres etter kravene i de aktuelle håndbøkene.

Det er laget en flom- og vannlinjerapport fra NVE, og denne rapporten legger føringer for bruas høyde over elva. Vannføring og flomfaren i elva setter krav til vertikalkurvaturen. Veilinjen skal heves etter kravene som er satt i NVE-rapporten.

Tilhørende vei skal prosjekteres etter N100 og tilpasses mot eksisterende vei og ny bru.

Prosjektet inkluderer avkjørsler, blant annet til Teitafossen kraftverk. Entreprenøren skal også levere rekkverksløsning med overganger og avslutninger. Overvannssystem og drenering er nødvendig.

Veien må legges om i anleggsperioden, slik at gjennomgangstrafikken kan passere.

Teitafossen kraftverk har forøvrig et turbinrør som krysser fylkesveien nord for brua. Veien må dermed prosjekteres slik at røret blir ivaretatt både under byggingen og for framtiden.

Ellers må eksisterende lysstolper omprosjekteres og luftlinjer fra Sogn og Fjordane Kraft må flyttes.

Bruprosjektet skal stå ferdig 1. juni 2022.

Byggherre Vestland fylkeskommune arrangerer tilbudskonferanse ved Teita brua 18. august, og frist for å gi tilbud er 30. september.

Les også

Forsiden akkurat nå