Slik ser de to T-kryssene på Elvestad ut i dag. Det er tydelig at gamle E18 har vært viktigst. Nå skal kryssområdet bygges om slik at fylkesveg 120 blir gjennomgående.
Slik ser de to T-kryssene på Elvestad ut i dag. Det er tydelig at gamle E18 har vært viktigst. Nå skal kryssområdet bygges om slik at fylkesveg 120 blir gjennomgående. (Bilde: Statkart)

Gamle E18 bygges om

I mange år møttes E18 og fylkesveg 120 i to T-kryss i Hobøl kommune i Østfold. I 2016 ble en ny strekning på E18 åpnet, og gamlevegen ble degradert. Nå skal kryssene bygges om for å tilpasses den nye virkeligheten.

1. november går fristen ut for å gi anbud på ombyggingen.

Kryssene ligger på Elvestad omtrent midtveis mellom Askim og Ski. Tidligere var E18 gjennomgående. Da ny E18 mellom Retvet og Knapstad ble åpnet i november 2016, ble den gamle degradert til fv 128. Den har nå minimal trafikk.

Fv 120 har mye større trafikk. Den skal nå bli gjennomgående  mens fv 128 blir underordnet i to nye T-kryss. Fv 120 legges om over en strekning på 350 meter for å tilasses de nye kryssene.

Oppdraget omfatter også anlegg av 100 meter ny gang/sykkelveg. Videre skal det etableres innfartsparkering ved det nye krysset mellom E18 og fykesveg 120. Området har vært brukt som riggplass, og skal benyttes som det i deler av anleggsperioden, Når jobben er fullført, blir det plass til ca. 25 kjøretøyer på den gamle riggtomta.

Den som får kontrakten skal også oppgradere to bussholdeplasser på fv 128.

Prosjekteringen er utført av Rambøll. Anleggstiden vil bli 7 måneder.

Forsiden akkurat nå