Modell av ny bru til Ytre Sula.
Modell av ny bru til Ytre Sula. (Illustrasjon: Vestland fylkeskommune)

Fylket inviterer til dialog om brukontrakt på rundt en halv milliard

Ytre Sula i Solund kommune skal få bru i stedet for ferge, og nå vil fylket drøfte den kommende brukontrakten med bransjen.

Så Vestland fylkeskommune inviterer dermed til markedsdialog med relevante aktører
for prosjektet fylkesvei 606 Ytre Steinsund bru. Hensikten er å undersøke interessen i markedet, og å få tilbakemeldinger fra entreprenørene før konkurransedokumentene blir laget.

Fylket gjennomfører en digital dialogkonferanse på formiddagen den 8. september, og etterpå kan interesserte entreprenører få digitale en-til-en-møter med byggherren. Vestland fylkes invitasjon til markedsdialogen er å finne på Doffin.  

Ytre Steinsund bru skal erstatte fergesambandet Daløy-Haldorsneset i Solund kommune, og dermed få et fast og døgnåpent samband til Ytre Sula. Reguleringsplan ble godkjent i 2017. Her er veilinje og kryssing av Steinsundet regulert inn. I forkant av reguleringsplanen ble det gjennomført et forprosjekt som så på flere alternativer for kryssing.

Kontrakten for å bygge de nye veiene i hver ende av brua ble tildelt Lesja Bulldozerlag i sommer. Firmaet skal bygge rundt 4,8 kilometer splitter ny tofeltsvei for nesten 98 millioner kroner.

Selve brubyggingen har anslått verdi på mellom 450 og 550 millioner kroner eks. mva.

Kontrakten skal lyses ut som en totalentreprise. Det blir ei fritt-fram-bygd bru over Steinsund, og den blir grovt fortalt seende slik ut:

 • Betongkassebru, etter fritt-fram-bygg-metoden
 • Lengde: 840 meter, 6 spenn, hvorav største spenn er på cirka 240 meter
 • Føringsbredde: 8 meter
 • Maks. stigning: 8 %
 • Antall akser: 7
 • 2 landkar i steinfylling
 • 1 fundament i sjø på kote ca. - 17 meter
 • 4 fundament på berg i dagen
 • Seilingsløp: 150x42 meter

Og tidsskjemaet for brukontrakten ser slik ut:

 • August-september 2022: Utforming av konkurransegrunnlaget
 • Oktober 2022: Kunngjøring av konkurransen
 • November 2022: Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i
  konkurransen – prekvalifisering
 • Februar 2023: Frist for innlevering av første tilbud
 • Februar-april 2023: Evaluering og forhandlinger
 • April/mai 2023: Kontraktssignering
Les også

Forsiden akkurat nå