BYPAKKE ÅLESUND

Fylkesvei skal bygges ut: Nytt prosjekt til 220 mill i Bypakke Ålesund

To og et halvt år vil det ta å bygge ut fylkesvei 60 med alt som hører til.

Foto: Bypakke Ålesund
9. okt. 2023 - 05:58

Stedet er fylkesvei 60 mellom Blindheim og Flisnes. Her har det vært stor boligutbygging de siste årene, og det finnes planer om flere boligområder. Fylkesveien er også en viktig gjennomfartsåre, særlig for fergesambandet Magerholm-Sykkylven.

ÅDT er på over 11.000. Veisystemet er ikke utformet for dagens eller framtidens trafikk. Her skal trafikksikkerheten bedres for alle trafikanter: Kryss skal saneres, og det skal legges til rette for gående og syklende og for kollektivtrafikken.

I dette prosjektet skal det bygges ny rundkjøring ved Blindheimshallen, og dermed kan flere farlige kryss saneres: Krysset mot nord ved Blindheimshallen, det firearmede krysset i Puskhola og krysset ved Eikenosen og Hjelldalen. Fylkesveien skal få midtrekkverk. Det kommer også tre bussholdeplasser på hver side av veien.

Kartskisse over hva som skal skje i denne entreprisen. Illustrasjon: Bypakke Ålesund

Sørover er det lagt opp til nytt sideveisystem, med ny parsell av Ramsvikvegen. Mot nord skal Puskholevegen utvides til to kjørefelt med fortau og toveis sykkelvei.

Det skal bygges nye underganger ved Blindheimshallen og Puskhola, fortau langs Ramsvikvegen og Puskholevegen, samt ny gang- og sykkelvei på nordsiden av fylkesveien mellom Nyledbakken og Flisnes. I det hele tatt: Et sammenhengende gang- og sykkelveisystem som knytter området sammen.

Dessuten skal området skjermes mot støyen fra fylkesveien.

Møre og Romsdal fylke anslår verdien av oppdraget til 220 millioner kroner eks. mva.

Startdato er satt til 12. januar 2024, og sluttdato er 15. mai 2026.

Tilbudsfrist: 4. desember.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.