Her ved Steinstø skal fylkesveien utbedres.
Her ved Steinstø skal fylkesveien utbedres. (Foto: Google Maps)

Fylkesvei 79 i Hardanger skal utbedres på flere steder

Noen flaskehalser på nordsiden av fjorden skal bort. 

Vestland fylkeskommune tar nå for seg parsellen Kjepsohøgda-Tyrvefjøra på fylkesveien mellom Øystese og Granvin, og skal her utbedre flere punkter i løpet av året.

Det er en sentral fylkesvei, som ligger i kommunene Kvam og Voss. Den blir brukt som omkjøringsvei når E16 er stengt, men er ikke dimensjonert for den ekstra trafikken.

Strekningen har mange smale partier og høye skjæringer.

I samarbeid med noen veibrukerorganisasjoner har fylket gjennomført registreringer og prioriteringer av de verste flaskehalsene på strekningen. Med utgangspunkt i den lista skal det nå gjennomføres punktutbedringer, og det skjer i to områder.

På strekningen Kjepso-Tyrvefjøra skal to strekninger på henholdsvis 1164 og 831 meter utbedres.

Og ved Steinstø skal to strekninger på snaue 300 og vel 500 meter utbedres.

Sluttdato er 30. september 2024.

Fylket holder tilbudskonferanse på Voss 22. juni, og tilbudsfrist er 12. juli.

Les også

Forsiden akkurat nå