Fylkesvei 704 i Klæbu: Her skal det bygges 3,5 km ny vei, 1 km tunnel og to bruer

Fylkesvei 704 i Klæbu: Her skal det bygges 3,5 km ny vei, 1 km tunnel og to bruer

Nå er det klart for den siste av tre strekninger som skal bygges langs fylkesvei 704 mellom Sandmoen og Tulluan.

Det er Trøndelag fylkeskommune som er byggherre for prosjektet på til sammen 4,5 kilometer ny fylkesvei i Klæbu. Prosjektet er en del av Miljøpakken i Trondheim.

Tidligere er strekningene Sandmoen-Rødde og Rødde-Tanem bygd i regi av Statens Vegvesen. Tanem-Tulluan skal bygges langs østsiden av Vassfjellet, gjennom blant annet Forset Grus.

Strekningen består av følgende elementer:

  • Vei: 3500 meter.
  • Tunnel: 980 meter (Tanemstunnelen)
  • Bruer: 97 meter + 43 meter (Tullbekkbrua og Forsetbrua).

I den sørlige delen av prosjektet fører forekomster av kvikkleire til at det må gjøre stabiliserende terrenginngrep.

Formålet med det nye veien er å bidra til et bedre bomiljø, sikrere skolevei og legge til rette for økt næring i området. Når den nye veien åpnes vil så godt som all tungbiltrafikk og annen gjennomgangstrafikk i det tettbebygde området på Tanem forsvinne. Det vil også ta kortere tid å kjøre til Vassfjellet Vinterpark.

  Foto: Jarle Skoglund

Trøndelag fylkeskommune opplyser at prosjektet skal gjennomføres som en modellbasert utførelsesentreprise etter NS 8405.

Planlagt byggestart: april 2022.

Planlagt ferdigstillelse: sommeren 2024.

Tilbudsfrist: Interesserte entreprenører må levere sine tilbud innen klokken 1200, mandag 7. mars.

Les også

Forsiden akkurat nå