Olav Skinnes er  Olav Skinnes (Sp), gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget  Skinnes er i tillegg leder i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommunen.
Olav Skinnes er Olav Skinnes (Sp), gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget Skinnes er i tillegg leder i hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommunen. (Bilde: Buskerud fylkeskommune)

Fylkespolitikere rasende på Vegvesenet

Fylkespolitikerne i Buskerud kaller det en skandale at Statens vegvesen ikke klarer å bruke opp rundt 100 millioner på årets fylkesvegbudsjett.

Det er i 1. tertialrapport for 2016 at det kommer fram at fremdriften på investeringsprosjekter på fylkesvegbudsjettet er forsinket. Statens vegvesen antar at 99 millioner kroner av årets budsjett ikke vil bli brukt.

Avviket skyldes i følge Vegvesenet forsikelse på følgende prosjekter:

  • Fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen
  • Fylkesveg 155 Sørbråten i Hole
  • Fylkesveg 282 Horgen-Klommestein i Øvre Eiker
  • Fylkesveg 285 Lyngås-Enger i Lier

Det betyr at Horgen-Klommestein og Lyngås-Enger, som etter planen skulle åpnes i år, først blir åpnet neste år.

 

Politisk enighet om kritikken

Torsdag behandlefylkestinget i Buskerud tertialrapporten under sitt møte på Kongsberg.

- Det er en skandale. Det er helt uvirkelig at et organ som har monopol på å utføre våre vegbestillinger ikke klarer å gjennomføre, sier Olav Skinnes (Sp), gruppeleder for Senterpartiet i fylkestinget

Skinnes er i tillegg leder i hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen som i januar i år vedtok en leveranseavtale med Statens vegvesen på 386 millioner kroner.

Leveranseavtalen gjelder for 2016 og beskriver oppgaver Statens vegvesen skal utføre på vegne av Buskerud fylkeskommune innenfor drift & vedlikehold, investeringer, overordnet planlegging- samt øvrig bistand etter nærmere behov.

-  At Vegvesenet på så kort tid etter at vi har inngått en leveranseavtale melder tilbake at 25 prosent av det vi vil ha utført, og som de har sagt ja til, det klarer de ikke, det er uakseptablet, sier Skinnes til fylkeskommunenes sine nettsider

 

- Det handler om bruk av offentlige midler

Skinnes mener Vegvesenet må gå i seg selv og se på sin struktur og ledelsesform, og se på nye måter å forholde seg til fylkeskommunen på.

- Vegene blir enda dårligere. Vi har et kjempebehov med et etterslep som vi skal ta igjen, og da aksepterer vi ikke at offentlige midler ikke blir brukt slikt de er tenkt, sier Olav Skinnes (Sp) .

Det er tverrpolitisk enighet om den skarpe kritikken mot Vegvesenet.

- Dette er rett og slett å trosse folkevalgte, kommenterer Rune Kjølstad, som er gruppeleder for Høyre.

 

- Ikke første gang

- Det som gjør det ekstra ille er at dette ikke er første gang. Dete er mer et mønster vi har sett tidligere at Statens vegvesen bommer såpass mye som de gjør. Det er under enhver kritikk. Statens vegvesen gjør ikke jobben sin, sier Lavrans Kierulf (Frp).

Også Anne Sandum (Ap) er opprørt over hvordan Vegvesenet forholder seg til avtalen med fylkeskommunen.

- Det har blitt mer regelen enn unntaket, sier Sandum.

- Vi kommer ikke lenger med Buskeud-avdelingen. Vi må ta det med Region Sør, sier Anne Sandum (Ap), gruppeleder for Arbeiderpartiet

 

Regionvegsjefen kalles inn på teppet

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) kaller nå inn regionvegsjef Kjell Inge Davik til et møte og leder av kontrollutvalget i Buskerud fylkeskommune, Morten Eriksrød, sier han vil ta opp saken i neste møte.

Samferdselssejefen i Buskerud fylkeskommune, Gro Solberg, sendte 23. mai et brev til Statens vegvesen der hun ber om svar på en rekke spørsmål i forbindelse med forsinkelsene.

Statens vegvesen har fått frist til 10. juni med å svare fylkeskommunen.

Forsiden akkurat nå