Totalt 170 tonn armeringstål gikk med til dekket på brua. (Foto: Henry Emil Nordhagen, Eiqon anlegg AS)
27 mann sto for hovedstøpen, fordelt på to skift. (Foto: Henry Emil Nordhagen, Eiqon anlegg AS)
(Bilde: Henry Emil Nordhagen)
Betong Øst Hamar og Betong Øst Elverum leverte begge totalt 1300 kubikkemeter med betong til den viktige støpen. (Foto: Henry Emil Nordhagen, Eiqon anlegg AS)

Riksvei 3/25

Milepel på OPS-prosjektet: Dekket på Tønset bru er ferdig

 3. juni ble en ny milepel i prosjektet nådd. Da ble det mer enn 1.000 kubikkmeter store brudekket til Tønset bru støpt.

Brukonstruksjonen er en av de største ved OPS-prosjektet Rv3/25 som går gjennom Løten og Elverum kommune og blir en del av det fremtidige veikrysset der. Betongkonstruksjonene er av hovedentreprenøren Skanska Norge satt bort i en underentreprise til Eiqon anlegg AS.

– De største utfordringene med en støp på over 1.000 kubikkmeter betong er logistikk. Herunder plassering av betongpumper, tilkomst av betongbiler og back up. Det har vært tett samarbeid med Skanskas interne massetransport ved anlegget for å rydde best mulig plass for betongbilene under støpen. De har prioritet. Det har også vært et viktig samarbeid med betongleverandøren Betong Øst Hamar og Betong Øst Elverum for å få til en jevn og god leveranse av betong, sier Roman Borovsky og Ole-Hermann Larsen i Eiqon Anlegg.

To blandeverk produserte samtidig for å holde leveransen av betong oppe, og på det meste var man oppe i en leveringshastighet på 90 kubikkmeter i timen.

Fakta om Tønset bru:

  • Total byggetid er seks måneder fra byggestart til ferdig bru.
  • Det går med over 220 tonn armering og over 1.300 kubikkmeter betong.
  • Det benyttes 170 tonn armering i dekket.
  • Brua har et komplekst spennarmeringsystem med 40 spennkabelrør og over 30.000 meter med spennkabler i dekket.

Ble ferdig i løpet av en dag

– Støpeplan ble gjennomgått med alle arbeiderne før støp, og totalt var 27 mann involvert fordelt på to skift. Hele støpen ble gjennomført på en lang dag. Gjenstående arbeid som oppspenning av spennarmering, støp av kantdragere og riving av reis er planlagt ferdig rundt månedsskiftet juni-juli, legger de to til.

For hele Rv3/25 prosjektet brukes lavkarbonbetong som er et av kriteriene for å tilfredsstille kravene til en CEEQUAL Whole Team Award, som også Statens vegvesen og OPS selskapet Hedmarksvegen er en del av.

Forsiden akkurat nå