(Bilde:  )
(Bilde:  )
(Bilde:  )
Mange eiendommer har måttet avgi grunn for å utvide den nye miljøgata. Til gjengjeld er støtdemingen mot eiendommene blitt vesentlig bedre. (Bilde:  Jarle Skoglund)
Med brede fortau og eget sykkelfelt i vegbanen har de myke trafikanten­e fått bedre plass i den nye Nordbyvegen i Ski.2 (Bilde:  Jarle Skoglund)
Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø, fra Statens vegvesen i Akershus, representerte etaten som har hatt prosjektansvaret. (Bilde:  Jarle Skoglund)
Riksveg 35 Nordby­vegen går både gjennom Ski og Ås kommune. Derfor var det naturlig at begge ordførerne delte på oppgaven med å åpne vegen. Fra venstre ordfører i Ski, Tuva Moflaf, og Ås-ordfører Ola Nordal. (Bilde:  Jarle Skoglund)

Fv 35 Nordbyvegen, Akershus:

Fryder seg over ny miljøgate

Akershus fylkeskommune har bladd opp 200 millioner kroner for å gi de myke trafikantene i Ås og Ski en bedre hverdag. Nå står den 1,8 km lange Nordbyvegen i ny skrud, og gående og syklende har fått bedre plass.

Den viktige innfartsåren inn og ut av Ski sentrum har vært gjenstand for omfattende byggearbeider i to års tid. De store, tilhørende komplikasjonene i trafikkavviklingen har ikke minst beboerne i bydelene Finstad og Hebekk fått føle daglig.
Så gleden var stor da ordførerene i Ski og Ås, Tuva Moflag og Ola Nordal, kunne klippe snora sammen med Solveig Schytz, som leder hovedutvalget for samferdsel i Akershus fylke.

 

Både veg, vann og avløp

Ombyggingsprosjektet er gjennomført for å bedre framkommeligheten for gående og syklende, øke trafikksikkerheten samt redusere unødvendig gjennomgangstrafikk. I tillegg er det utført ombygging av vann- og avløpsanlegg for Ski og Ås kommuner.

Reguleringsplanen for Nordbyvegen ble vedtatt allerede i mai 2008. Arbeidene med byggeplanen og konkurransegrunnlaget startet opp sommeren 2011 med Rambøll som konsulent. Statens vegvesen har vært byggherre på vegne av Akershus fylkeskommune, mens Isachsen Anlegg avdeling Oslo har vært utførende entreprenør.

 

Måtte ta plass fra tilstøtende hager

Strekningen på 1,8 kilometer ny veg har fått fire nye rundkjøringer. Det er etablert egne sykkelfelt i bilenes kjørebaner, samtidig som nye og bredere fortau på begge sider er bygget opp. Det er også bygget åtte nye busstopp, med leskur og god plass for ventende passasjerer.
De eneste som ikke har fått mer plass, er bilistene, som fortsatt kan kjøre i begge retninger, men på smalere kjørefelt enn før. Nå må de nemlig dele plassen med syklister på egne, tydelig oppmerkede felt. For å få plass til alt sammen, har Statens vegvesen vært nødt til å spise av hagene til de tilstøtende eiendommene langs Nordbyvegen. Til gjengjeld er det blitt brukt mye penger på støyskjerming, både av hus og ved hjelp av støyskjermer. I tillegg har den nye gata fått en grønn profil, både i form av planter og trær.

 

Trafikkavviklingen ble kritisk

Problemer med trafikkavviklingene satte både entreprenør og Statens vegvesen på prøve, og i fjor måtte man gjøre om på planene for omkjøringsveger og hovedfremdrifts­planen måtte revideres. Men dette til tross kunne prosjektet stå ferdig etter fremdriftsplan og budsjett.
– Dette har vært et stort prosjekt. I perioder har det vært ti lastebiler, ti gravemaskiner og 60 mann i sving på anlegget, fortalte avdelings­direktør Nils Audun Karbø fra Statens vegvesen under åpningsseremonien.
– Dette er blitt en flott veg, resultatet ble veldig bra og vi kan sammen med brukere og beboere glede oss over resultatet, sa ordfører i Ski, Tuva Moflag, da hun sammen med sin kollega i Ås klippet snora.

Forsiden akkurat nå