Slik vil ny Grenlandsbru se ut.
Slik vil ny Grenlandsbru se ut. (Illustrasjon: Nye Veier)

Franske Eiffage Génie Civil er valgt for ny E18 forbi Porsgrunn

Nye Veier går videre med det franske selskapet Eiffage Génie Civil til konkretiseringsfasen for ny E18 Langangen-Rugtvedt.

Nye Veier har valgt å gå videre med det franske entreprenørselskapet Eiffage Génie Civil til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefeltsvei på strekningen E18 Langangen-Rugtvedt.

Les også

Kompetent og solid entreprenør

Kart over E18-strekningen i Grenland. Illustrasjon: Nye Veier

– Med Eiffage har vi fått en kompetent og solid entreprenør med bred internasjonal erfaring fra relevante prosjekter. Sammen med sine rådgivere har entreprenørselskapet levert det beste tilbudet i konkurransen. De har tilbudt svært erfarne nøkkelpersoner til prosjektet med lang internasjonal erfaring fra store infrastrukturprosjekter. Det er gledelig at de har svart svært bra på hvordan de skal utføre HMS-arbeidet i prosjektet. Her utmerket de seg med inngående kunnskap og erfaringer, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, i en pressemelding.

På rådgiversiden har franskmennene med seg AFRY og Greisch. Prosjektet blir Nye Veiers første som skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award» med krav til oppnåelse om nivå «Good».

Strekningen E18 Langangen-Rugtvedt er om lag 17 kilometer lang, og utbyggingen har en kontraktsverdi på cirka 4,9 milliarder kroner eks. mva. Det er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua. Det er til tider store utfordringer med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn, ikke minst i forbindelse med ferieavviklingen om sommeren.

Les også

Skal åpne i 2025 

– Eiffage har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg svært godt inn i prosjektet, og forstår utfordringene som ligger i dette krevende prosjektet. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase som, dersom det går som det skal, ender opp med kontraktsignering i desember. Når den nye firefeltsveien med 110 km/t fra Langangen til Rugtvedt etter planen åpner i 2025, har Nye Veier realisert i underkant av 60 kilometer ny E18, sier utbyggingsdirektør Johan Arnt Vatnan i Nye Veier i pressemeldingen.

Konkretiseringsfasen mellom Nye Veier, Eiffage og deres rådgivere starter opp i november og avsluttes etter planen med kontraktsignering i desember.

Det foreligger godkjent reguleringsplan for deler av prosjektet. Utbyggingen av E18 Langangen-Rugtvedt består av tre delparseller. Delparsellene E18 Langangen-Lanner og E18 Kjørholt-Rugtvedt er byggeklare. Her skal entreprenøren prosjektere før byggestart. På delparsellen E18 Lanner-Kjørholt skal Eiffage og Nye Veier inn i en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og utarbeide detaljreguleringer for nye kryssløsninger og kryssing av Skjelsvikdalen.

Les også

Forsiden akkurat nå