Obduksjon av alle som dør i trafikken kan bidra til å avdekke ulykkesårsaken, mener samferdselsdepartementet.
Obduksjon av alle som dør i trafikken kan bidra til å avdekke ulykkesårsaken, mener samferdselsdepartementet. (Bilde: NTB scanpix)

Ulykke, naturlig dødsfall eller selvmord

Fra 1. mai skal alle trafikkdrepte obduseres

Obduksjonene kan avdekke om dødsfall skyldes trafikkulykken, er et naturlig dødsfall, eller resultat av selvmord.

– Vi har et mål om ingen ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. For å komme dit, trenger vi mer kunnskap om årsaker til trafikkulykker med dødelig utfall. Det vil kunne bidra til en enda bedre målretting av trafikksikkerhetstiltakene. Lovendringene vil styrke både trafikksikkerheten og rettsikkerheten og det tverrsektorielle samarbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide om forslaget. 

– Trafikkulykker er et betydelig folkehelseproblem. Å vite mer om årsaken til en dødsulykke kan hjelpe oss å forebygge fremtidige ulykker og tap av liv i trafikken. Det er også viktig for mange pårørende og etterlatte å få vite mer om hvorfor en ulykke skjedde, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les også

Ønsker å avdekke faktisk dødsårsak

Bakgrunnen for de nye reglene er at obduksjonsfrekvensen i Norge er relativ lav, og det er store forskjeller mellom politidistriktene. Dette kan ha uheldige konsekvenser for trafikksikkerheten, rettssikkerheten, dødsårsaksstatistikken og for de pårørende.

En rettsmedisinsk obduksjon av den trafikkdrepte bidrar til å avdekke faktisk dødsårsak og kan gi bedre kunnskap om hendelsesforløp, årsaksfaktorer og skademekanismer ved en trafikkulykke. Obduksjonsfunn kan også være avgjørende for om dødsfallet skal klassifiseres som en trafikkulykke - eller om det er tale om selvmord ved kollisjon eller et naturlig dødsfall, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdapertamentet.

De nye reglene om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte trer i kraft fra 1. mai. Dermed skal, etter ny regel i obduksjonsloven, krav om obduksjon fremsettes av politiet i de tilfellene der påtalemyndigheten ikke begjærer rettsmedisinsk obduksjon etter straffeprosessloven. Nærmeste pårørende kan imidlertid gis rett til å nekte obduksjon, dersom dette er begrunnet i religiøs eller livssynsmessig overbevisning.

Les også

Forsiden akkurat nå