Jim Klungnes er forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.
Jim Klungnes er forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Forventer at vedlikehold av vei prioriteres i Nasjonal Transportplan

– Hvis ikke vedlikehold av veiene prioriteres i budsjettene, gjør vi oss selv en stor bjørnetjeneste, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

I sine innspill til Nasjonal transportplan har Yrkestrafikkforbundet tydeliggjort behovet for utbedring av veinettet, som er essensielt for å trygge arbeidshverdagen til yrkessjåførene. Forbundsleder Jim Klungnes frykter liv kan gå tapt dersom det nedprioriteres.

Les også

Utsettes for unødvendig fare

– Hvis ikke vedlikehold av veiene prioriteres i budsjettene, gjør vi oss selv en stor bjørnetjeneste. Slik forholdene er langs mange riks- og fylkesveier i dag, utsetter vi både yrkessjåfører og vanlige bilister for unødvendig fare. I verste fall vil liv gå tapt som følge av den manglende utbedringen, sier Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet i en pressemelding.

Han peker spesifikt på behovet for bedre vintervedlikehold, ras- og skredsikring samt utbedring av farlige strekninger og tuneller.

Særlig vintervedlikeholdet

– Manglende vedlikehold av veiene er en omfattende problemstilling, men vi kan konkretisere det ned til et par punkter. For det første må vintervedlikeholdet bli bedre, i form av bedre brøyting og strøing av veiene, sier Klungnes og fortsetter:

– Deretter har du god ras- og skredsikring, som i dag er mangelvare ved mange utsatte strekinger. Dette utsetter både yrkessjåfører og bilister for livsfare.

– Til slutt har du behovet for utbedring av farlige strekninger og tuneller, som vi har mange av i Norge. Vi trenger blant annet flere midtdelere, bredere tunnelløp, bedre belysning i tunnelene og flere evakueringsmuligheter, for å nevne noe, sier Klungnes.

Forsiden akkurat nå