Kristin Torgersen jobber til daglig i Statens vegvesen og dekkeprosjektet i Region øst.
Kristin Torgersen jobber til daglig i Statens vegvesen og dekkeprosjektet i Region øst.

Første kvinne til topps i Norsk Asfaltforening

Kristin Torgersen ble i går valgt til ny leder i Norsk Asfaltforening. Dermed er hun først kvinne som går til topps i en mannsdominert bransje.

Det er altså første gang at en kvinne entrer lederrollen i Norsk Asfaltforening som i fjor kunne feire sine 40 år. 

Kristin Torgersen er til daglig å finne i Statens vegvesen i Akershus, hvor  hun er byggeleder i dekkeprosjektet i Region Øst, en jobb hun har hatt de siste ni årene.

Men karrieren innen asfaltbransjen startet for 30 år siden, kan hun fortelle.

-Min første jobb var i Oslo veivesen, på laboratoriet til asfaltverket på Huken, jeg begynte i 1980. Etter 12 år der, begynte jeg i Skanska og jobbet der med kvalitetskontroll og laboratorium innen deres asfaltvirksomhet i ti år, før jeg begynte i Statens vegvesen.

-Så asfaltfaget er spennende?

-Javisst, ellers hadde jeg ikke holdt på med dette i 30 år. Man bli jo litt nerdete i dette faget, med fokus på resepter, bitumen, pukk-kvaliteter og utlegging. Men faget er både spennende og morsomt, forteller Kristin Torgersen.

Selv fikk hun gå på de første møtene i Norsk Asfaltforening som nyansatt i Oslo veivesen. Oslos daværende vegsjef Per Helge Ulstad var opptatt av å slippe de unge fram, særlig hvis man var jente.

-Akkurat som den gang har foreningen en viktig rolle i det norske asfaltmiljøet. Ikke minst etter Konkurransetilsynets fokus på asfaltbransjen, er det mer behov enn noen gang å ha en nøytral, faglig møteplass for hele bransjen. Enten man kommer fra entreprenørsiden, oppdragsgiversiden som Statens vegvesen og kommunene, eller konsulent-  og leverandørsiden.

Ikke minst faggruppene i foreningen har en viktig betydning for faglig oppdatering, forteller hun, og nevner at de i disse dager blåser igang en ny faggruppe som skal jobbe med metoder. NAMet blir navnet, og vil være et tilbud særlig for de som jobber med analyser og prøver, enten det er ute på veg eller på laboratorier.

-Hvordan føles det å være historisk som første kvinne med lederklubba i foreningen?

-Jeg har alltid vært vant med å være i kjønnsmessig mindretall i de jobbene jeg har hatt, og blitt vant med. Så akkurat det har jeg ikke ofret så mange tanker, sier Kristin Torgersen, men legger til at hun har med seg to jenter til i det nye styret i Norsk Asfaltforening, så i dag er balansen på plass.

 

Slik ser de nye styret i Norsk Asfaltforening ut:

Styreleder Kristin Torgersen - Statens vegvesen

  • Styremedlem Torgrim Dahl - Statens vegvesen
  • Styremedlem Sara Anastasio - NTNU
  • Styremedlem Anne Lise Vaa  - Lemminkainen
  • Styremedlem Lasse Fensholt – AVINOR
  • Styremedlem Harald Velde – Velde Asfalt 

Forsiden akkurat nå