Herøysundet bru, som ble bygget i 1966, skal ruves når en ny bru står ferdig i 2024. Den nye brua skal bygges ret sør for dagens.
Herøysundet bru, som ble bygget i 1966, skal ruves når en ny bru står ferdig i 2024. Den nye brua skal bygges ret sør for dagens. (Foto: Nordland fylkeskommune)

Forskningsprosjekt på Herøysund bru i Nordland skal hindre nye brukollapser

NTNU, SINTEF Narvik, Norges arktiske universitet (UiT), Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune går sammen om et nytt forskningsprosjekt om hvordan man kan forutse og unngå framtidige brukatastrofer.

Denne høsten starter arbeidene med en ny Herøysund bru i Herøy kommune på Heleglandskysten. Den gamle brua skal rives en gang i 2024/25, men før man kommer så langt skal den brukes som testpilot i et forskningsprosjekt der målet er å finne ut hvordan nye brukatastrofer kan forhindres.

Det er NTNU, SINTEF Narvik, Norges arktiske universitet (UiT), Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune som samarbeider om forskningen. Et prosjekt på til sammen knappe seks millioner kroner. 

Rådgiver Per Ove Ravatsås i Nordland fylkeskommunen Foto: Nordland fylkeskommune

– Herøysund bru er valgt ut blant annet fordi den, som mange andre bruer, er bygd av betong og vi vet allerede at det finnes noen skader der som er interessante å følge. I tillegg er den sterkt belastet med svært mye tungtrafikk, og det har allerede blitt installert overvåkning, så vi har allerede data som hjelper oss med å komme hurtig i gang. 

Det forteller rådgiver Per Ove Ravatsås i fylkeskommunen, som tror hjelpemidlene som skal testes ut kan øke levetiden på de eksisterende bruene med opptil 40 år.

– I løpet av de kommende årene er jeg ganske sikker på at vi kommer til å få mye større forståelse for hvordan materialer til bruer oppfører seg og slites over tid. Forskningen og erfaringene vi samler i vesle Nordland, ytterst på Helgelandskysten, kan få stor betydning for brusikkerhet over hele verden, både økonomisk, for liv og helse, næringsutvikling og for miljøet. Det er utrolig spennende å få lov til å ta del i det sammen med så kompetente forskningsmiljøer som vi snakker om her, sier Ravatsås.

I tilknytning til forskningsprosjektet vil flere studenter ved NTNU og UiT skrive masteroppgaver. Arbeidet ble startet opp 1. september, og skal etter planen avsluttes i årsskiftet 2024/2025. 

 
 
 
 
 
 
 

Forsiden akkurat nå