Forskerne konkluderer med at det investeres mest i riksveger i fylker som i forhold til innbyggertallet er overrepresentert på Stortinget. Illustrasjonsbilde fra byggingen av Rv 17 mellom Tverlandet og saltstraumen i Nordland. Foto: Jarle Skoglund
Forskerne konkluderer med at det investeres mest i riksveger i fylker som i forhold til innbyggertallet er overrepresentert på Stortinget. Illustrasjonsbilde fra byggingen av Rv 17 mellom Tverlandet og saltstraumen i Nordland. Foto: Jarle Skoglund

Forskere: Lokalpolitikk styrer vegbygging

Lokalpolitiske hensyn styrer hvilke riksveger det satses på, ikke den forventede trafikkveksten, fastslår to forskere.

Oslo (NTB): Forskerne Thor-Erik Sandberg Hanssen og Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland, kommer dermed fram til samme konklusjon som to BI-professorer i 2009, skriver Aftenposten.

Den gang fastslo BI-professorene Rune Sørensen og Leif Helland at veger ble bygget der dette ga størst politisk uttelling – for å vinne velgere lokalt.

Hanssen og Jørgensen har gjort tre hovedfunn i sine undersøkelser av til sammen 83 forskjellige riksvegstrekninger i Norge for perioden 2010 til 2019.

Det ene er at det investeres mest i riksveger i fylker som i forhold til innbyggertallet er overrepresentert på Stortinget. Et annet er altså at det i liten grad tas hensyn til forventet trafikkvekst. Det investeres altså ikke mer i riksveger hvor det forventes kraftig trafikkvekst, konkluderer de.

Forskerne har også fastslått at det ikke er slik at det nødvendigvis blir investert mer i riksveger som er farlige og «miljøfiendtlige».

Forsiden akkurat nå