Strekningen mellom Kolomoen og Moelv skal utbygges av Nye Veier AS.
Strekningen mellom Kolomoen og Moelv skal utbygges av Nye Veier AS. (Bilde: Statens vegvesen)

Foreslår vegprosjekt til 8 586 millioner kroner

Regjeringen har i dag sendt forslaget om bompengefinansiering av E6 Kolomoen - Moelv til Stortinget. Halvparten av utbyggingskostnadene skal dekkes med bompenger.

Forslag om bompengefinansiering av ny firefelts E6 Kolomoen – Moelv  som går gjennom kommunene Stange, Hamar og Ringsaker ble lagt fram i statsråd i dag.

Dermed er det klart for stortingsbehandling av prosjektet som omfatter sammenhengende utbygging av nær 43 kilometer ny firefelts veg, med fysisk midtdeler på hele strekningen.

Byggingen av den nye vegen skal ta utgangspunkt i dagens veg som utvikles til firefelts veg. Dagens veg har i hovedsak standard som avkjørselsfri tofelts veg, med enkelte trefeltsstrekninger.

 

 Halvparten fra bompenger

Regjeringens forslag er det lagt til grunn en forventet utbyggingskostnad på 8586 millioner 2016-kroner, hvorav bompengebidraget er 4 480 mill. kr.

Opplegget for bompengefinansieringen er i tråd med tidligere vedtak i Hedmark fylkeskommune og kommunene Stange, Hamar og Ringsaker.

- Ny firefelts E6 Kolomoen – Moelv betyr færre ulykker, økt framkommelighet, kortere reisetid og reduserte miljøulemper langs vegen. Den nye vegen skal senest åpnes for trafikk i 2021, og utbyggingen skjer i regi av Nye Veier AS. E6 er en av de viktigste transportårene i landet. Store deler av dagens tofeltsstrekninger mellom Oslo og Trondheim har lav sikkerhet. Regjeringen legger derfor særlig vekt på å videreføre utbyggingen av E6 som møtefri veg nordover fra Kolomoen, sier samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen.

Bli mer på en kjøretur på den nye E6-strekningen slik den vil se ut når den står ferdig i 2021.

Forsiden akkurat nå