Tokagjel er svært skredutsett. Det skal bygges ny vei i tunnel for å løse skredproblematikken. Bildet er fra et ras i 2013.
Tokagjel er svært skredutsett. Det skal bygges ny vei i tunnel for å løse skredproblematikken. Bildet er fra et ras i 2013. (Foto: Vestland fylkeskommune)

Foreslår å bygge tunnel forbi rasutsatte Tokagjelet

Fylkeskommunen anbefaler en rask og skredsikker vei mellom Kvam og Bergen med tunnel mellom Kletten i Steinsdalen og Eikedal. Kostnad: Mellom 1,9 og 3,1 milliarder kroner.

Etter en høringsrunde sto fylkeskommunen tilbake med to alternativer til ny vei, begge i tunnel forbi det rasutsatte området. Den eksisterende fylkesveien gjennom Tokagjelet er ikke noe alternativ som er utredet, fordi dette ble vurdert som uaktuelt tidlig i planprosessen, forteller Vestland fylkeskommune i en pressemelding.

Nå er kommunedelplanen med konsekvensutredning sendt til Samnanger kommune og Kvam herad for politisk behandling.

– Raskest mulig rassikring av Tokagjelet er det viktigste for oss, sier fylkesordfører Jon Askeland.

Les også

To ulike alternativ

B1 Kletten–E3 Eikedalen og B1 Kletten–E1 Kleven (se kart) har begge vært vurdert når ny vei skal bygges. Kletten–Eikedalen kommer best ut av de to, i tillegg til at den tar størst hensyn til natur og miljø. Den anbefalte løsningen har en kostnad på mellom 1,9 og 3,1 milliarder kroner, med 25 prosent usikkerhet.

 
Les også

Kostnadene

Etter et nytt anslag ble kostnaden for begge alternativene redusert, hovedsaklig på grunn av justering av tunnellengdene.

270 millioner kroner skiller nå de to alternativene, mot tidligere 400 millioner kroner.

– Kostnadene i prosjektet er i hovedsak knyttet til bygging av tunnel. Det er utfordrende å finansiere et så stort prosjekt. Om vi skal klare å finansiere prosjektet er bidraget fra de statlige rassikringsmidlene helt avgjørende, sier seksjonssjef i Vestland fylkeskommune, John Martin Jacobsen.

Fylkeskommunen vet mer om nivået på de statlige rassikringsmidlene når Stortinget har behandlet Nasjonal transportplan våren 2021.

Les også

Videre arbeid

– Prosjektet blir en del av fylkeskommunen sitt arbeid med Regional transportplan 2022-2033, der dette blir vurdert opp mot andre prioriterte skredsikringsprosjekt i fylket, sier Jacobsen.

Fylkeskommunen opplyser at reguleringsarbeidet ikke vil starte før trasé er valgt.

Les også

Forsiden akkurat nå