Per Morten Lund, fungerende Vegdirektør.
Per Morten Lund, fungerende Vegdirektør. (Foto: Knut Opeide)

Regionreformen

1850 skal overføres til fylkene. Kun 1300 har takket ja så langt

Vegvesenet ligger etter skjema, og Vegdirektøren har bedt KS og fylkeskommunene om et snarlig møte.

Færre ansatte enn forutsatt i Statens vegvesen har så langt valgt overgang til ny jobb i en fylkeskommune. Det er "et betydelig avvik" i forhold til planen, ifølge etaten. 

– Det er en krevende situasjon for ansatte i Statens vegvesen, men også for oss som organisasjon og for fylkeskommunene,  sier fungerende vegdirektør Per Morten Lund i en pressemelding.

Vil finne løsninger

– Dette er en felles utfordring for fylkeskommunene og for Statens vegvesen, en utfordring vi må løse sammen. Jeg har invitert KS og fylkeskommunene til et snarlig møte hvor vi skal diskutere hva som kan være mulige løsninger. Både vi og fylkeskommunene er bevisste ansvaret vårt, så jeg har god tro på at vi skal få til konstruktive løsninger, sier fungerende vegdirektør Per Morten Lund.

Som følge av regionreformen blir administrasjonen av fylkesvegoppgaver overført fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1. januar 2020.

Vegvesenet har beregnet at 1850 stillinger har gått med til å utføre oppgaver for fylkene. Disse stillingene skal derfor overføres til de forskjellige, nye fylkeskommunene. Fylkeskommunene har på sin side meldt et behov for 2052 stillinger til å utføre fylkesvegoppgavene.

Status per 3. oktober: Betydelig avvik

Ansatte i Statens vegvesen som velger å gå til ny jobb i en fylkeskommune er bedt om å si opp stillingen i Statens vegvesen innen 1. oktober.

Status per 3. oktober er at i underkant av 1300 ansatte i Statens vegvesen har takket ja til stilling i en fylkeskommune. Av disse har 1008 levert inn sin oppsigelse i Vegvesenet. Tallene vil kunne variere både opp og ned i tiden fremover.

Her finner du link til Vegvesenets statusrapport pr. 3. oktober.

– Det er den ansatte i Statens vegvesens eget valg om han eller hun ønsker å gå over til ny jobb i en fylkeskommune, og vi skal ha respekt for de valgene som er tatt.

– Men - slik det ser ut i dag - er det ingen grunn til å legge skjul på at det er et betydelig avvik mellom de 1850 vi har forutsatt skal overføres, og de som faktisk har meldt overgang ved å si opp sin stilling i Vegvesenet. Sammen med KS og fylkeskommunene må vi nå finne gode løsninger slik at vi får en bedre fordeling av flinke folk mellom oss, sier Lund i meldingen.

Risikerer overtallighet

Hvis ikke nok ansatte velger overgang til en fylkeskommune, vil både Statens vegvesen og fylkeskommunene få utfordringer de må løse. Fylkeskommunene risikerer å stå uten nok kompetente folk til å utføre oppgavene sine fra nyttår. Selv om alle vil bli innplassert i Vegvesenets nye og slankere organisasjon, risikerer Statens vegvesen at det ikke er nok oppgaver til alle ansatte og kan dermed ende i en situasjon med overtallighet.

 

Forsiden akkurat nå