Strekningen har flere ganger blitt oversvømt på grunn av flomvann fra Namsen.
Strekningen har flere ganger blitt oversvømt på grunn av flomvann fra Namsen. (Statens vegvesen)

Flomutsatt E6-strekning skal legges om - disse vil ha jobben

Blant annet skal veien heves.

Den flomutsatte E6-strekningen ved Fossland i Grong skal nå utbedres. 

Strekningen - som er på 500 meter -  skal heves  og legges i en ny trase. Det skal også bygges to nye kulverter i nord- og sørenden av parsellen. 

I kontrakten ligger også bygging av ny gang- og sykkelvei på 500 meter langs E6 mellom boligfeltet Litjåsen og sentrumsområdet Trones i Namsskogan kommune. 

Disse har meldt sin interesse: 

Brødrene Brøndbo AS:              15.430.980

Odd Einar Kne AS:                      16.099.487

Austad Maskinstasjon:               16.777.210

Forsiden akkurat nå