E134 ble i desember 2015 utpekt som ny hovedstamvei mellom vest og øst. Siden har det ikke skjedd så mye med spørsmålet om "en arm til Bergen".
E134 ble i desember 2015 utpekt som ny hovedstamvei mellom vest og øst. Siden har det ikke skjedd så mye med spørsmålet om "en arm til Bergen".

Flertall for at arbeidet med KVU for E134-arm til Bergen igangsettes i år

En uvanlig konstellasjon av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre utgjør flertallet for å sette i gang en konseptvalgutredning.

Dermed ligger det an til at det blir flertall for et forslag om at Stortinget ber regjeringen gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) av bygging av en arm til Bergen fra E134. Og at dette arbeidet med konseptvalgutredningen skal igangsettes innen utgangen av 2020.

Det skjer til tross for at samferdselsminister Knut Arild Hareide i et brev til Stortingets transportkomite sier at han anser det som lite realistisk å få gjennomført en så omfattende KVU som det legges opp til i spørsmålet fra Stortinget, innen ny NTP skal legges frem til våren.

Les også

Hareide: – Vil ta minst ett år

– Normalt vil en KVU-prosess med høring og ekstern kvalitetssikring ta minst ett år, som regel også lenger tid. Dersom det skulle legges opp til å presse gjennom hele prosessen innenfor det tidsløpet som er foreslått er jeg bekymret for at dette vil kunne gå ut over kvaliteten i det omfattende utredningsarbeidet som faktisk skal gjennomføres, skriver Hareide.

Det var en utredningen fra Statens vegvesen i 2015 som understreket at E134 hadde høyest samfunnsøkonomisk nytteverdi, og at «armen til Bergen» utgjorde en vesentlig del av dette.

Les også

Utpekt som hovedstamvei

Analysene viste også at E134 med «arm til Bergen» vil gi en fremtidsrettet og langt raskere hovedforbindelse øst–vest enn alternative øst–vesttraseer.

E134 ble i desember 2015 utpekt som ny hovedstamvei mellom vest og øst.

– På tross av at det er gått over fem år siden øst–vest-utredningen ble presentert, har man ikke fulgt opp Statens vegvesens anbefaling om å foreta en konseptvalgutredning (KVU) av «armen til Bergen», heter det i representantforslaget.

Les også

Ønskes for å gi avklaringer

En utredning av armen mellom Bergen og E134 ønskes for å gi avklaring på hva som er den optimale traseen for denne forbindelsen. Den vil sikre en helhetlig planlegging og synergier mellom «armen til Bergen», E39 og Bergen Ringveg øst.

– Når disse og eventuelt andre prosjekter sees i sammenheng, vil man bedre kunne identifisere muligheter og maksimere den samlede samfunnsøkonomiske nytteverdien, mener flertallet i Stortingets transportkomite.

Representantforslaget blir behandlet i Stortinget i løpet av denne uken.

Les også

Forsiden akkurat nå