PROSJEKTER

Flere veier skal rustes opp og bli bedre for tungtransporten på Senja

Fylket tar et tak på den nordvestlige delen av øya.

Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune
10. mai 2021 - 10:42

Troms og Finnmark fylke har nå lyst ut en konkurranse om veiutbedringer som skal gi bedre framkommelighet for tungtransporten på Senja.

Her er noen av tiltakene som inngår i entreprisen:

 • Breddeutvidelse av eksisterende vei
 • Grave- og sprengningsarbeider
 • Elektroarbeider
 • Masseflytting
 • Stikkrenneskifting
 • Rekkverksarbeider
 • Veifylling
 • Veioverbygning
 • Skilting og oppmerking
 • Etablering av veibelysning på kjettingplasser
 • Støttemur
 • Bergsikring

Tiltakene er spredt over flere ulike delstrekninger på Senja:

Oversiktskart over stedene der veiene skal utbedres. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Fylkesvei 7886 Husøyvegen
 • Fylkesvei 7886: Kjettingplass ved Husøy
 • Fylkesvei 7886: Grøfteutvidelse Husøyvegen sør
 • Fylkesvei 7886: Kjettingplass Huselv
 • Fylkesvei 862 ved Pumpeneset
 • Fylkesvei 86 Nikkelverk-Ballesvik
 • Fylkesvei 86 ved Bøneset
 • Fylkesvei 86 ved Lesbervannet

Frist for ferdigstilling av alle delstrekninger er 30. juni 2023.

Et par delfrister gjelder:

 • På fylkesvei 7886 Husøyvegen skal alle tiltak være klar til asfaltering 30. juni 2022.
 • På delstrekningene av fylkesvei 86 skal alle tiltak være klar til asfaltering 31. august 2022.

Fylket understreker: Anleggsområdene ligger på den nordvestlige delen av Senja. På enkelte delstrekninger er det bratt sideterreng, som kan være krevende med rasfare og adkomst for å utføre sprengningsarbeider. Det kan være små muligheter for interimsveiløsninger under anleggsarbeidet. Dette er utfordringer som entreprenøren må ta med i kostnadsvurderingen.

Frist for å gi tilbud: 30. juni 2021.

Les også

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.