I Rennfast-sambandet ligger Byfjordtunnelen på 5875 meter. Den åpnet i 1991, og var da verdens lengste undersjøiske tunnel. ÅDT er nærmere 10.800.
I Rennfast-sambandet ligger Byfjordtunnelen på 5875 meter. Den åpnet i 1991, og var da verdens lengste undersjøiske tunnel. ÅDT er nærmere 10.800. (Bilde: Google Maps)

Fjellet i tunneler på sørvestlandet skal sikres for inntil 120 mill

Minst fire tunneler trenger sikring med bolter og betong.

Vegvesenet har kommet med en rammeavtale for bergsikring i noen tunneler i Rogaland og deler av Vestland fylke. Det meste dreier seg om arbeider etter at geologiske hovedinspeksjoner har påvist feil og mangler.

Den største andelen av oppdraget blir trolig å sikre med bolter og betong i tunnelene. Nett, platehvelv og PE-skum kan også måtte fjernes, samt litt pigging og sprengning.

I utgangspunktet er det en ettårig kontrakt gjennom 2023 og 2024, der disse fire tunnelene skal utbedres:

  • Mastrafjordtunnelen
  • Byfjordtunnelen
  • Håklepptunnelen
  • Bømlafjordtunnelen

Antatte hovedmengder for 2023 og 2024:

  • 1600 sikringsbolter, fullt innstøpte
  • 350 m3 sikring med sprøytebetong
  • 3000 m2 hvelv av sprøytbetong
  • 750 m3 stross i tunnelprofilet

Rammeavtalen antas å bli på rundt 30 millioner kroner i 2023-24. Så avhenger det av bevilgningene. Maksimal omsetning er anslått til 120 millioner for hele kontraktsperioden inkludert opsjoner på  1+1+1 år.

Kontrakten kan altså utvides med ett år om gangen i ytterligere tre år, men det avhenger av budsjetter og behov. Opsjonene baserer seg på gjensidig enighet.

Startdato er 10. august, og avtalen varer ut juni 2024.

Etaten inviterer til tilbudskonferanse på sitt kontor i Haugesund 1. juni.

Tilbudsfrist er 12. juni.

Les også

 

Forsiden akkurat nå