Fire prekvalifisert for E18 Rugtvedt - Dørdal

Fire prekvalifisert for E18 Rugtvedt - Dørdal

Tre norske og en utenlandsk entreprenør er av Nye Veier prekvalifisert til kjempejobben på E18 gjennom Telemark.

Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS sammen med AF Gruppen Norge AS, NCC Norge AS og Acciona Infraestructuras S.A har dermed passert nåløyet som gjør dem kvalifisert til å regne på det store oppdraget.

 

Kontrakt klar inne mars 2017

– Vi er glad for den store interessen rundt prosjektet Rugtvedt-Dørdal. Det var en skarp konkurranse og mange godt kvalifiserte søkere. Nye Veier har valgt å gå videre med fire entreprenører som nå skal konkurrere om oppdraget. Kontrakt vil bli inngått innen mars 2017 og veistrekningen skal ferdigstilles i desember 2019, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

Konkurransen om bygging av E18 Rugtvedt-Dørdal ble kunngjort 10. juni 2016. Ved fristens utløp 16. august 2016 hadde det kommet inn ti søkere. De ti søkerne er grundig evaluert opp mot kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget, en prosess gjennomført med egne evalueringsgrupper. Resultatet er at fire tilbydere blir med videre i prosessen.

- Vi må være helt sikre på at tilbyderne som går videre til neste runde har de kvalifikasjoner som er nødvendige for å gjennomføre et så omfattende veiprosjekt.NyeVeier skal bygge raskere og mer kostnadseffektivt, og vi angriper derfor prosjektene helhetlig fra første stund og bygger lengre strekninger. Kontraktstrategien er viktig når vi nå innfører en ny måte å gjennomføre motorveiutbygging på i Norge, sier Dahl Hovland.

 

Acciona Infraestructuras etterforskes

Konkurransegrunnlaget går ut 10. oktober til de fire utvalgte tilbyderne. Tilbudsfasen gjennomføres som en BVP konkurranse (Best Value Procurement). Dette er det første BVP-prosjektet i Norge og gjennomføres i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). NyeVeier har stor tro på denne måten å gjennomføre konkurransen på. BVP er en metodikk for innkjøp og skal sikre at vi velger den beste leverandøren for å nå målene i prosjektet. Det sikrer eierskap, involvering og god risikoforståelse hos leverandøren.

De fire som er innstilt skiller seg ut ved at de alle har gode besvarelser og oppnår dermed relativt lik poengsum, sier Dahl Hovland.

Nye Veier AS har gjennom prekvalifiseringsprosessen blitt kjent med saker som er under etterforskning hos Acciona Infraestructuras S.A. Dette er saker hvor det ikke foreligger rettskraftige dommer og dermed ikke plikt eller rett til avvisning fra konkurransen.

 

Om kvalifiseringsprosessen

I vurdering av tilbyderne, er det tre faktorer som har blitt vektet inn i vurderingen:

  Erfaring fra tilsvarende arbeider:Entreprenøren skal ha gjennomført samferdselsprosjekter på en måte som viser god gjennomføringsevne, god kontraktstyring og god samarbeidsevne med byggherren.

  HMSK: Tilbyderens ivaretakelse av helse, miljø, sikkerhet, sikring, ytre miljø og kvalitet.

  Samfunnsansvar : Tilbyders rolle som samfunnsaktør.

 Det er også stilt økonomiske krav, krav til skatte- og mva-attest, samt firmaattest.

Forsiden akkurat nå