Fylkesveg 401 i Vest-Agder er en av vegene som inngår i området Mandal. Her krysser den Spangereidkanalen i Lindesnes kommune.
Fylkesveg 401 i Vest-Agder er en av vegene som inngår i området Mandal. Her krysser den Spangereidkanalen i Lindesnes kommune. (Bilde: Google)

Fire driftskontrakter er utlyst

Et sikkert tegn på at det nærmer seg årets siste måned er utlysning av nye driftskontrakter. Fire av dem er ut på anbud nå.

Første anbudsfrist går ut 13. desember. Den gjelder området Sør-Varanger som omfatter kommunen det har fått navn av, og deler av Nesseby kommune. Her er det 152,2 km riksveg, 190,9 km fylkesveg og 15,6 km gang/sykkelveg.

Den som får kontrakten, får også ansvar for drift og vedlikehold av 82,9 km kommunale veger i Sør-Varanger.

Veidekke har driftsanvar for dette området i inneværende periode. De tre andre som utlyst er det Mesta som har ansvaret for.

 

To kontrakter i Region Midt

12. januar er det anbudsfrist for to driftskontrakter i Region midt. Den ene gjelder området Namsos. I tillegg til kommunen som har gitt det navn, omfatter området Flatanger og Fosnes og deler av Namdalseid, Osen, Overhalla og Verran. Osen ligger i Sør-Trøndelag, de andre kommunene ligger i Nord-Trøndelag,

I området Namsos er det 612,9 km fylkesveg og 33,4 km gang/sykkelveg.

Den andre driftskontrakten med frist 12. januar gjelder området Orkdal. I tillegg til Orkdal kommune omfatter dette området Agdenes, Meldal og Skaun og deler av Hemna og Melhus kommuner. Alle ligger i Sør-Trøndelag.

I området er det 50,9 km riksveg, 428 km fylkesveg og 26 km gang/sykkelveg.

 

To år i Mandal

Den siste fristen går ut 19. januar. Den gjelder området Mandal. Her er det ingen hele kommuner. Området omfatter deler av Audnedal, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral. Alle disse kommunene ligger i Vest-Agder.

31,6 km riksveg, 654,5 km fylkesveg og 22,9 km gang/sykkelveg finnes innenfor området Mandal.

Alle de fire kontraktene gjelder i fem år fra 1. september neste år.  Vegevesenet har opsjon på å forlenge kontrakten for Mandal i to år. De øvrige kan forlenges i ett år.

Forsiden akkurat nå