Strekningen som Nye Veier nå tar fatt med er 24 km og går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark
Strekningen som Nye Veier nå tar fatt med er 24 km og går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark (Bilde: Terjesen Per Torstein)

E6 Arnkvern-Moelv

Fire av ni som vil prekvalifiseres er norske

Ni entreprenører har søkt om prekvalifisering til konkurransen om totalentreprisen for E6 Arnkvern-Moelv. Men bare fire er "norske".

De ni som har søkt om å bli prekvalifisert for å gi tilbud er: AF Gruppen Norge AS, Astaldi S.p.A, Hæhre Entreprenør AS, Itinera S.p.A, NCC Norge AS, Roadbridge Aibel Joint Venture (dannet av Roadbridge Ltd og Aibel AS), Sacyr Construccion S.A, Salini Impregilo S.p.A og Veidekke Entreprenør AS.  

Nye Veier vil prekvalifisere tre til fem av disse.

– Vi er svært fornøyd med at ni selskap har meldt sin interesse for prekvalifisering til konkurranse om totalentreprisen E6 Arnkvern – Moelv. Vi skal nå gjennomføre en grundig evaluering av de ni entreprenørene før vi velger tre til fem selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdige med evalueringen i begynnelsen av mars 2017, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for E6 Mjøsregionen.

Entreprenørene har med seg følgende underleverandører:

– Dette er en stor entreprise i antall kilometer og omfang. Byggingen skal skje langs eksisterende veg med relativt høy trafikkmengde og det er flere kryssende veier, store kryss og en tunell i entreprisen, sier Moshagen.Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2021. Strekningen er 24 km og går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark. Vegen skal bygges som firefelts motorveg med fartsgrense på 110 km/t.

Nye Veier planlegger å signere kontrakt med valgt entreprenør innen utgangen av oktober 2017.

Forsiden akkurat nå