Robert Bengtsson-Fosen er administrerende direktør i Zeekit.
Robert Bengtsson-Fosen er administrerende direktør i Zeekit. (Foto: Zeekit)

Fire av fire fylkeskommunale kontrakter for datafangst til Zeekit så langt

Troms og Finnmark fylkeskommune har valgt Zeekit med datafangstløsningen Fleetzeek som leverandør av system for datafangst i drift- og vedlikeholdskontrakter i fylket. Dette er den fjerde fylkeskommunen som velfer dette systemet.

Kontrakten innebærer levering av «Programvare og utstyr for automatisk datainnsamling», til drifts- og vedlikeholdskontraktene i Troms og Finnmark fylkeskommune. Kontrakten er fleksibel, med en opsjon til å øke omfanget utover i kontraktsperioden.

- Vi er stolte og takknemlige for at Troms og Finnmark fylkeskommune har valgt oss som leverandør. Det har vært en krevende kontrakt å kalkulere, med store avstander og mye logistikk. Vi ser veldig fram til et godt samarbeid med fylket og alle entreprenørene i regionen. Vi gleder oss til å levere tjenester som bidrar til god flyt og tryggere veier gjennom den vakre vinteren i nord, sier administrerende direktør Robert Bengtsson-Fosen i Zeekit.

Oppfølging av drift og vedlikeholdskontraktene

Flytting av ansvaret for fylkesveinettet fra Statens vegvesen til fylkeskommunene har skapt behov for å endre prosessene for oppfølging av drift og vedlikeholdskontraktene. Det betyr at fylkene blir ansvarlige for å følge opp kontraktene, og her kommer Fleetzeek inn i bildet. Systemet gir fylket oversikt over all aktivitet som skjer på veien i sanntid.

Avanserte GPSer installeres i brøytebilene, som liveoverfører data om hva som skjer og hvor det skjer. Dataen sammenstilles og bearbeides i henhold til strenge GDPR regler for å sikre personvern. På den måten får fylket og entreprenørene full oversikt over driften.

- Når fylkene nå gradvis tar over flere av drifts- og vedlikeholdskontraktene er det viktig med gode systemer for oppfølging av kontraktene. Vi har tilpasset våre løsninger, og denne kontrakten er nok en bekreftelse på at Fleetzeek dekker alle de krav og behov som et fylke har til datafangst fra drift og vedlikehold, sier Bengtsson-Fosen.

Fordel med lik tilnærming til datafangst

Zeekit har nå avtale med fylkeskommunene Agder, Vestfold og Telemark, Trøndelag og Troms og Finnmark. I tillegg leverer selskapet en tilsvarende tjeneste til Bymiljøetaten i Oslo kommune gjennom entreprenørene som har kontraktene.

- Det er en stor oppgave som ble overført til fylkene, men vi opplever at mange har gjort et godt og grundig arbeid i sine forberedelser. Det er en fordel for entreprenørene og for fylkene at man tilnærmer seg datafangst på relativt lik måte, det reduserer kostnader og skaper forutsigbarhet for alle parter, avslutter Bengtsson-Fosen.

Forsiden akkurat nå