Driften av fylkesvegferjene spenner bein under økonomien til Møre og Romsdal fylkeskommune. En rapport slår fast at fergedriften er 30 prosent underfinansiert fra statens side, og at fylkeskommunen kan gjøre mye for å innrette anbudene annerledes slik at konkurransen blir bedre. Bildet viser ferga som trafikkerer fylkesveg 60 mellom Liabygda og Stranda i Møre og Romsdal. (Foto: Kjell Herskedal)
Driften av fylkesvegferjene spenner bein under økonomien til Møre og Romsdal fylkeskommune. En rapport slår fast at fergedriften er 30 prosent underfinansiert fra statens side, og at fylkeskommunen kan gjøre mye for å innrette anbudene annerledes slik at konkurransen blir bedre. Bildet viser ferga som trafikkerer fylkesveg 60 mellom Liabygda og Stranda i Møre og Romsdal. (Foto: Kjell Herskedal)

Fergedrifta kraftig underfinansiert

Fergedrifta i Møre og Romsdal er kraftig underfinansiert. Samtidig bør anbudene for fergedrift innrettes annerledes. Det er konklusjoner i en rapport fra Møreforskning som nå er ferdig.

  • Nyheter

Rapporten er bestilt av kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune. Bakgrunnen er fergekostnader som løper løpsk.  Det har vært kostnadsøkninger på nye fergekontrakter på opptil 40-45 prosent. Rapporten gir dokumentasjon på det fylkeskommunen lenge har hatt en mistanke om: Staten kompenserer ikke for denne kostnadsøkningen i tilstrekkelig grad.

 

30 prosent for lite

Lederen av kontrollutvalget i fylket, Anders Riise, sier til NRK Møre og Romsdal at mye tyder på en underfinansiering på 30 prosent i forhold til den normale kostnadsutviklingen som ligger i de andre overføringene til fylkene. Rapporten slår også fast at kostnadene kommer til å øke kraftig både i 2015 og 2016.

Riise viser også til andre årsaker til at kostnadene har økt så mye som de har gjort de siste årene.

-Innsatsfaktorene og nasjonale krav påvirker resultatet. At det er få aktører igjen som konkurrerer på det nasjonale fergemarkedet gir mangel på konkurranse og er kostnadsdrivende for fylkeskommunen, kommenterer Riise.

Han mener det bør tilrettelegges slik at andre aktører enn Fjord1 og Norled, som har vært nesten enerådende, kan komme inn på likeverdige vilkår. Blant annet er tiden fra kontrakten tildeles til iverksetting for kort. Både lengden på kontraktene, innretningen av kontraktene for øvrig og forholdet mellom eierskap og drift må vurderes og endres for å få dette til.

 

Forsiden akkurat nå