Dalseidtunnelen, som ligger i Vaksdal kommune i Vestland, er en av tunnelene som skal oppgraderes. Tunnelen går gjennom Dalseidnova og Middagskaret i Bolstadfjorden, og er 1809 meter lang.
Dalseidtunnelen, som ligger i Vaksdal kommune i Vestland, er en av tunnelene som skal oppgraderes. Tunnelen går gjennom Dalseidnova og Middagskaret i Bolstadfjorden, og er 1809 meter lang. (Foto: Google maps)

Fem tunneler på E16 mellom Stanghelle og Voss skal oppgraderes neste tre år

Det betyr tre år med kolonnekjøring og stengning på kvelds- og nattestid.

- Det kommer til å ta lengre å komme seg mellom Bergen og Voss på kvelds- og nattestid de tre neste årene. Det vil bli tretimers stenginger på natt, så sjåfører må planlegge reisene sine ut i fra  det. Dette gir tydelige ulemper for både tungtrafikk og vanlige bilister, men det er nødvendig med stenginger for å få tunnelene opp til dagens krav, sier byggjeleder Kristian Dahle Sylta i Statens vegvesen.

Startet 1. august

Tunnelarbeidet starter 1. august, og det vil foregå på nattestid mellom kl. 20.00 og 05.30. Arbeidet vil i utgangspunktet foregå fra mandag til fredag , men med periodevis aktivitet i helger.

Fram til kl. 22.00 blir det kontinuerlig kolonnekøyring, og mellom 22.00 og 05.30 blir det stengt – med unntak av ett gjennomslipp fra begge sider kl 01.00. På dager når det er ventet stor utfart, kan arbeidet fram til kl. 22.00 bli kuttet, opplyser Statens vegvesen.

25 kilometer langt anleggsområde

Det er altså flere tunneler mellom Stanghelle og Voss som for tur i Statens vegvesens oppgradering av tunnelene på E16 mellom Bergen og Lærdal, for å innfri kravene i EUs tunnelsikkerhetsforskrift.,

 

Det er snakk om Dalevåg- , Dalseid- , Trollkone-, Hyvinga- , og Hernestunnelen. Arbeidet blir gradvis trappet opp, og mot slutten av august startar entreprenøren med sprenging av nisjer inne i Dalevågtunnelen.

- Det er et ganske stort anleggsområde, som strekker seg rundt 25 km. Grunnet rasfare i dagsonen mellom Dalseid- og Hernestunnelen, kan vi ikke stille opp kolonnekøene der. Derfor blir det en lengre strekning som er stengt når det er arbeid i disse tunnelene, sier Sylta.

Det er Mesta som skal stå for oppgraderingen av de fem E16-tunnelene, et oppdrag de fikk med en kontraktssum på 427 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå