Øvre Storgate ut mot Drammenselva.
Øvre Storgate ut mot Drammenselva. (Foto: Google Maps)

Sykkelsatsing i Drammen

Fem firmaer ville bygge 400 meter ny sykkelvei gjennom Drammen sentrum

Kaare Mortensen er tildelt oppdraget.

Et av trafikksikkerhetstiltakene til Drammen kommune i år er å bygge cirka 400 meter ny sykkelvei med fortau i Øvre Storgate.

– Øvre Storgata skal bli ren sykkelvei med fortau fra gamle Park Hotell til øvre Sund bru. Strekningen ligger ved Drammen Park, som har blitt ombygd de siste årene, sier prosjektleder Stein Mathisen i Drammen kommune til Veier24.

– Prosjektet er en del av sykkelstrategien i byen. Biltrafikken skal bort i denne gata. Det er en barnehage der, og der blir det en såkalt kiss and ride-løsning. Kort sagt blir det mer ordnede forhold. Nytt gatelys skal også opp, og vi skal samtidig renovere en vannledning, forteller Mathisen.

Disse fem entreprenørene var interessert i oppdraget: 

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Kaare Mortensen 8.758.565
Aktiv Veidrift 9.512.685
Arne Olav Lund 11.798.892
Skaaret Landskap 11.819.963
Steen & Lund 12.951.816

Kaare Mortensen er tildelt kontrakten.

Les også

Forsiden akkurat nå