Direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.
Direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Fartssperre på ITS-satsingen?

– Tempoet i ITS-satsingen må økes betraktelig, mener Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som nå har laget en policyrapport om ITS – Intelligente transportsystemer.

Rapporten peker på utfordringer, anbefalinger og løsninger som kan gi en smartere, smidigere og sikrere trafikk.

– Hvis vi ikke øker tempoet i satsingen på og implementeringen av ITS-løsninger blir vi fort hengende etter mange andre land, for eksempel Nederland. En styrket satsing på ITS betyr økt trafikksikkerhet, effektivitet og større nytteeffekt, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.Regjeringens transportpolitiske målOFV-rapporten «ITS – smartere, smidigere og sikrere trafikk», tar for seg hvilken rolle ITS kan spille i effektivisering og forbedring av veitransporten, og hvordan moderne teknologi kan bidra til at vi når regjeringens overordnede transportpolitiske mål. Gjennom konkrete eksempler viser OFV hvordan ITS kan bidra til en smartere, mer fleksibel og sikrere trafikk.

Forsiden akkurat nå