Får ikke selge asfaltverket i Harstad

Får ikke selge asfaltverket i Harstad

Departementet opprettholder Konkurransetilsynets vedtak om å nekte Lemmikainen å selge asfaltverket i Harstad til Scandinavian Repaving Recycling AS.

Dermed fører Lemminkainens klage på Konkurransetilsynets vedtak om i stoppe salget av asfaltfabrikken i Harstad til SRR, ikke fram. Fornying-, administrasjons- og kirkedepartementet sier i sin avgjørelse at å nekte å godkjenne SRR som kjøper av Lemminkäinens asfaltverk i Harstad ikke er i strid med vilkårene som ble satt i fusjonsvedtaket.

-Å godkjenne SRR som kjøper vil ikke være egnet til å avbøte faren for koordinerte virkninger i markedet for asfalt i Nord-Norge. Det vil skape fare for nye konkurranseproblem. Å nekte å godkjenne salget er etter departementets syn ikke et uforholdsmessig inngrep, sammenholdt med de konkurransemessige negative virkningene salget ville medført. På denne bakgrunn godkjennes ikke det foreslåtte salget av Lemminkainens asfaltverk i Harstad til SRR, skriver departementet.

 

For tette bånd

Tre av hovedaksjonærene i SRR,Ove Gunnar Andreassen, Ken Slettmyr og Frits Ernst Løvli, er også hovedaksjonærer i Økonomistyring, hvor de har eierandeler på henholdsvis 27, 25 og 22 prosent. Økonomistyring eier på sin side 50 prosent av Nordasfalt og har felles kontroll over selskapet sammen med Lemminkåinen som eier den andre halvdelen.

De tre nevnte hovedaksjonærene har også sentrale verv og stillinger i Nordasfalt, Økonomistyring og SRR. Ove Gunnar Andreassen er styremedlem i Økonomistyring og Nordasfalt og styreleder i SRR. I tillegg er han daglig leder i Nordasfalt og Økonomistyring. Ken Slettmyr er styremedlem i Økonomistyring og SRR, og er i tillegg driftssjef i Økonomistyring og Nordasfalt. Frits Ernst Løvli er styremedlem i Nordasfalt og SRR og styreleder i Økonomistyring.

 

En forutsetning for Mesta-kjøpet

Bakgrunnen for saken er Lemminkäinens oppkjøp av Mesta Industri AS, som Konkurransetilsynet behandlet i 2011. Tilsynet mente at oppkjøpet ville føre til en vesentleg avgrensing av konkurransen i markedet for asfalt i Nord-Norge, ved at det ble etablert "grunnlag for koordinerte virksomheter" i markedet..

Konkurransetilsynet godkjente den gang oppkjøpet under forutsetning om at Lemminkäinen måtte selge asfaltverket i Harstad. Det ble i vilkårene presisert at kjøperen måtte være "uavhengig av Lemminkäinen".

Forsiden akkurat nå