I desember 2020 markerte fylkesordførar Jon Askeland og samferdslepolitiker Marthe Hammer at Bergen var først i landet til å ta i bruk fallemmen ActiBump.
I desember 2020 markerte fylkesordførar Jon Askeland og samferdslepolitiker Marthe Hammer at Bergen var først i landet til å ta i bruk fallemmen ActiBump. (Foto: Bjarte Brask Eriksen/Vestland fylkeskommune)

Fallem ga god effekt i Nattlandsveien - nå bestiller fylket én til

Den svenske oppfinnelsen ActiBump har nå vært i bruk i Bergen ett års tid, og konklusjonen er at farten gikk ned.

I desember 2020 ble den første mekaniske fallemmen her btil lands tatt i bruk av Vestland fylkeskommune i Bergen. de ønsket å få ned farten i Nattlandsveien.

Gata har innslag av både kollektivtransport og syklister, og man ønsket seg derfor et alternativ til vanlige fartsdempere.

Markant fartsreduksjon

ActiBump en en lem i veien som åpner seg om fartsgrensen overskrides, slik at det merkes en dump i bilen.  En radar måler noen meter i forkant av lemmen kjøretøyenes hastighet, og styrer om lemmen skal åpne seg eller ikke.

Nå har Vestland fylkeskommune gjort  registreringer og observasjoner av før- og ettersituasjonen på stedet, og i en evalueringsrapport konkluderes det med at ActiBump har gitt en markant fartsreduksjon. 

Nødetatene er positive til tiltaket, og installasjonen har ikke gitt klager fra publikum.

Skal montere èn til

Det slås også fast i rapporten at installasjonen har høyere kostnad enn ordinære statiske fartsdempande tiltak, men at den også gir mernytte tilbake til veieier i form av trafikkdata.

Fylkeskommunen har allerede bestemt at de skal ta løsningen i bruk på Florida ved bybanestoppet. Dette prosjektet skal finansieres av Miljøløftet.

Forsiden akkurat nå