Eurostar leder kampen om landets første funksjonskontrakt for veioppmerking
(Foto: Bjørn Olav Amundsen)

Eurostar leder kampen om landets første funksjonskontrakt for veioppmerking

Visafo og Ze Bra Vei ga også tilbud, men er langt dyrere.

Vegvesenet har lyst ut Funksjonskontrakt for vegoppmerking i Østfold 2021-2024.

– Vi ønsker mer vei for pengene, og funksjonskontrakten skal gi entreprenøren frihet til å velge løsninger innenfor definerte rammer og standard. Vi oppnår å bruke minst mulig av egne ressurser og gjøre minst mulig kontrollarbeid, sa Dagmar Hoyer, seksjonsleder i Vegvesenet, til Veier24 da kontrakten ble lagt ut i markedet.

Tilbudsfrist var 3. mars, og disse tre har gitt pris på oppdraget:

Entreprenør Tilbudssum i kr. eks. mva.
Eurostar 17.559.617
Visafo 25.129.116
Ze Bra Vei 38.154.160

NB: Tilbudene skal kontrollregnes og evalueres før noe er avgjort.

Funksjonskontrakten for veioppmerking er altså den første i Norge av sitt slag. Og som det beskrives i konkurransedokumentene: Entreprenøren pålegges å reparere og vedlikeholde eksisterende veioppmerking på riksveinettet innen kontraktsområdet for en rund sum per år.

Kontrakten omfatter reparasjon og vedlikehold på riksveinettet i gamle Østfold fylke, og det veinettet er på cirka 286 kilometer. Regnes flerfelts motorvei som en veg i hver retning, blir total veilengde 375 kilometer. I tillegg kommer det tilhørende gang- og sykkelveinettet samt sykkelvei med fortau på totalt 26,25 kilometer.

Les også

Forsiden akkurat nå