Oversikt over planområdet for E39 Myrmel-Lunde.
Oversikt over planområdet for E39 Myrmel-Lunde. (Foto: Statens vegvesen)

Etterlengtet prosjekt: Nå er oppdraget om å bygge ny E39 Myrmel-Lunde lyst ut

Nå er pengene på plass, og Vegvesenet kan ta tak i smal og svingete europavei i Sunnfjord.

I statsbudsjettet for 2021 har Samferdselsdepartementet lagt inn en kostnadsramme på 606 millioner for ny E39 Myrmel-Lunde i gamle Gaular, nåværende Sunnfjord kommune i Vestland.

Vegvesenet har nå fluksens lyst ut oppdraget, som forøvrig formelt er en del av E39 Lavik-Skei.

Les også

Etterlenget veiutbygging

 

– Et etterlenget prosjekt i området, og vi er glade for å få det ut i markedet, sier Svein Reidar Dale, prosjektleder for E39 Lavik–Skei, til Veier24.

– Vi tror ikke det blir et kjempekrevende prosjekt. Det blir en kilometer med tunnel, og der vet vi det er noen svakhetssoner, men ikke mer enn vi er vant til. Det kan bli en del injeksjoner og noen buer, avhengig av fjellkvaliteten, sier han.
 
Kart over den berørte strekningen. Illustrasjon: Statens vegvesen

3,7 kilometer ny vei skal bygges. Og av det blir cirka en kilometer tunnel. Dessuten skal det bygges kortere strekninger med kjørbar gang- og sykkelvei, to bussholdeplasser, to kryss i plan samt kommunale og private tilknytningsveier.

Hele veien skal ha nytt frostsikringslag og ny overbygning. Tunnelen skal bygges med tunnelprofil T 9,5 i tunnelklasse B, og vil gå under bebyggelsen i grenda Myrmel. Veien i dagen vil i hovedsak vil følge dagens linje.

ÅDT er rundt 3200, med en tungtrafikkandel på 16 prosent. Trafikkstrømmen gjennom er preget av pendlertrafikk.

Veien skal være åpen for trafikk gjennom hele anleggsperioden i henhold til gjeldende håndbøker.

Ved masseunderskudd er det entreprenørens ansvar å framskaffe ytterliggere masser som er godkjent til veiformål.

Det stilles strenge krav til ivaretagelsen av ytre miljø. Veganlegget grenser til naturreservat i nord og vassdraget er forøvrig vernet.

Les også

Ferdig i 2023

Det nye veianlegget skal stå ferdig 1. oktober 2023.

Dette er en totalentreprise og en konkurranse med forhandlinger.

Smal og svingete E39 mellom Myrmel og Lunde. Foto: Statens vegvesen

Interesserte entreprenører har frist på seg til 16. november med å melde seg på. Deretter skal Vegvesenet plukke ut tre til fem firmaer som er kvalifisert, og deretter gjennomføre forhandlinger.

– Hvis alt går greit, så har vi en entreprenør på plass i månedsskiftet mars/april neste år, sier Dale til Veier24.

Tilbudskonferanse finner sted i Sande 22. oktober.

Les også

Forsiden akkurat nå