Vegdirektør Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen

-Et solid riksvegbudsjett

2017 gir oss et solid riksvegbudsjett. Vi prioriterer vedlikehold av vegnettet, og holder tempoet oppe på igangsatte prosjekter, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– Vi har hatt store økninger i flere år. Vi har kommet på et bevilgningsnivå der vi forvalter store midler og løser store oppgaver, sier vegdirektøren er en sin korte kommentar.

Forsiden akkurat nå