Regionvegsjef Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen Region Nord leder arbeidet som skal munne ut i overføring av store oppgaver fra Statens vegvesn til de nye fylkene.
Regionvegsjef Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen Region Nord leder arbeidet som skal munne ut i overføring av store oppgaver fra Statens vegvesn til de nye fylkene. (Foto: Jarle Skoglund)

-Et meget krevende oppdrag

Det sier regionvegsjef Torbjørn Naimak som leder utvalget som skal foreslå overføringen av Statens vegvesens oppgaver til fylkene.

Regionreformen innebærer at fylkene, eller regionene som de også kalles, selv skal overta administrasjon og drift av fylkesvegene med virkning fra 2020. Dermed går det mot slutten for «sams vegadministrasjon», Stortinget har allerede vedtatt gjennomføringen av regionreformen, og nylig fikk Vegdirektoratet i oppgave å foreta utredningen som skal foreslå hvordan det nye kartet for forvaltning og drift av vegnettet skal se ut.

Paradoksalt nok er det Statens vegvesen som selv skal stå for denne utredningen, samtidig som etaten vil bli kraftig berørt etter av mange av dagens arbeidsoppgaver blir overført til fylkene. Noen snakker om en halvering av den statlige vegetaten som i dag teller over 7000 ansatte.

Regionreformen vil trolig bli den mest omfattende organisasjonsendringen som Statens vegvesen har vært gjennom i nyere tid.

 

Frist: 15. mai

Innen 15. mai skal Samferdselsdepartementet ha innstillingen, og Torbjørn Naimak og resten av prosjektgruppen som skal stå for utredningen har dermed knapp tid til det som blir et stort utredningsarbeid.

-Ja, det blir en stram tidsplan. Arbeidet blir omfattende, men både jeg og de andre i utvalget har lang og god kjennskap til sams vegadministrasjon. I denne perioden vil dette utvalgsarbeidet ta mye av min tid, så deler av oppgavene som regionvegsjef må jeg delegere, forteller Torbjørn Naimak til vareveger.no.

Prosjektgruppen består av en person fra hver region, samt et sekretariat på 2-3 personer. Naimak forteller at de forløpende også vil ha tett samarbeid med ansattes organisasjoner, fylkene og Kommunenes Sentralforbund.

-Er dette et vanskelig oppdrag å få?

-Jeg vil vel heler si at det er et meget krevende oppdrag. I tillegg til stram tidsplan fordrer det tett samarbeid med de andre berørte aktørene. Det er mange forhold som skal drøftes i utredningen, og det vi foreslår vil ikke minst få store konsekvenser for vår egen organisasjon. Det handler jo om at Statens vegvesen skal avgi eller overføre store oppgaver til de nye fylkekommunene, forteller Naimak.

 

Todelt oppdrag

Utredningsoppdraget som Vegdirektoratet nå er pålagt å gjennomføre, er todelt.

På den ene side skal det lages en komplett oversikt over hva sams vegadministrasjon innebærer, hvilke oppgaver som Statens vegvesen utfører for fylkene i dag innenfor planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold. Utredningen skal også kartlegge hvor store ressurser som blir brukt knyttet til fylkesvegene, både av personalmessig og økonomisk karakter.

Den andre delen av oppgaven som departementet har gitt Vegdirektoratet, er å forslå modeller for hvordan funksjoner skal overføres fra Statens vegvesen til de nye fylkesvegkontorene. Modellene som foreslås skal ha full utredning om virkninger og økonomiske, juridiske og andre konsekvenser, samt en anbefaling om hvilken modell som bør velges.

I mandatet åpner departementet for at det kan være oppgaver som ikke er naturlige å dele opp, og ber om en utredning om dette og de eventuelt sak utføres samlet på vegne av fylkene eller til og med samlet med Staten slik det er i dag.

Det blir også gjort klart at arbeidsgiveransvaret og de ansattes rettigheter må vurderes både generelt og konkret i modellene som blir skissert.

Forsiden akkurat nå