Oversiktsbilde av ytre del av Møllevannsbekken.
Oversiktsbilde av ytre del av Møllevannsbekken. (Foto: Statens vegvesen)

Entreprise 7 i E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen: Nå skal det bygges en kulvert

Enda et delprosjekt i Kristiansand er lyst ut.

I det store prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen skal det gjøres en del forberedende arbeider. Blant annet skal det bygges en cirka 94 meter lang kulvert som en forlengelse for å føre Møllevannsbekken ut under et nytt havneområde (biloppstilling for E39 Kristiansand‐Hirtshals).

Møllevannsbekken er ført i en utsprengt bergtunnel og går deretter under ei eksisterende jernbanebru og ei veibru som begge fører inn til Glencore nikkelverk. Det er også bygget en støttekonstruksjon i forlengelsen av disse bruene. Bekken går deretter i åpen grøft ut til sjøen.

Denne entreprisen innebærer å bygge den ytterste delen av kulverten, slik at arealet over kan brukes blant annet når jernbanebrua og veibrua skal rives i en senere entreprise. Denne delen er rundt 66 meter lang. Noe av støttekonstruksjonen i forlengelsen av eksisterende bruer må rives i denne entreprisen. Kulverten skal bygges av prefabrikkerte betongelementer. Massearbeider og plastring ved utløpet inngår.

Det er flere entrepriser som foregår i samme område, og arbeidene må samordnes.

Ett lite forbehold: Kulverten fundamenteres på en utfylt sprengsteinsfylling over sjøbunn. Ytterste delen av fyllingen er fylt ut i 2022. Byggherre måler eventuelle setninger i denne fyllingen. Dersom det viser seg at det blir store setninger, kan det hende at montering av
den ytterste biten av kulverten må utsettes og eventuelt utføres av noen andre.

Vegvesenet beregner at oppdraget vil ta fem måneder.

Tilbudskonferanse finner sted 18. oktober. Frist for å gi tilbud er 4. november.

Les også

Forsiden akkurat nå