Adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter og vegdirektør Terje Moe Gustavsen under signeringen av samarbeidsavtalen.
Adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter og vegdirektør Terje Moe Gustavsen under signeringen av samarbeidsavtalen.

Enige om å snakke sammen

Standard Norge og Statens vegvesen har inngått en samarbeidsavtale som skal sikre en god og åpen dialog mellom organisasjonene.

  • Nyheter

Nylig kunne vegdirektør Terje Moe Gustavsen og adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter, underskrive avtalen som blant annet skal sørge for at Statens vegvesen er orientert om nye og pågående standardiseringsprosjekter i Standard Norge.

Avtalen vil gi Statens vegvesen bedre mulighet til å samordne, prioritere og delta aktivt i standardiseringsarbeid som er av spesiell interesse og strategisk betydning. Dette kan for eksempel være faglig samarbeid og involvering ved implementering av nye europeiske standarder knyttet til konkrete prosjekter innenfor veg- og vegtrafikkområdet.

 

Standard Norge kan med avtalen i større grad ta hensyn til Statens vegvesens behov og ønsker i sine langsiktige prioriteringer.

 

- Bygg- og anlegg er et område hvor det forgår mye standardiseringsarbeid, og vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass en avtale med Statens vegvesen som er en stor og betydningsfull aktør innenfor sektoren. Vi ønsker å se på muligheten for større grad av samordning mellom Statens vegvesens prosesskode og vårt beskrivelsessystem, NS 3420. Med samarbeidsavtalen er det lagt til rett for en tettere faglig dialog om dette, uttaler Trine Tveter, adm. direktør i Standard Norge.

 

Forsiden akkurat nå