Stordalstunnelens vestre åpning sett fra Etne.
Stordalstunnelens vestre åpning sett fra Etne. (Bilde: Nil Roar Holgersen, Statens vegvesen)

Endelig trafikk i Stordalstunnelen

Geologene har gitt klarsignal om den nye Stordalstunnelen på E134 i Etne kan tas i bruk. Ustabile støttemurer har utsatt åpningen i mange måneder.

- Vi er glade for at vi omsider kunne slippe trafikken gjennom Stordalstunnelen, sier avd.dir Olav Finne i Statens vegvesen. Han innrømmer at det har vært leit å ikke kunne ta nyanlegget i bruk før flere måneder etter opprinnelig plan.

Problemene oppsto sist høst bare kort tid før vegprosjektet til 450 millioner kroner gjennom Etne skulle åpnes. Flere av de store støttemurene på begge sider av tunnelåpningen viste seg å være ustabile, og Statens vegvesen tok ingen sjanser og utsatte åpningen på ubestemt tid.

 

Fullt forsvarlig

Ferske målinger av stabiliteten på flere av tørrmurene gjennom nyanlegget viser at det ikkelenger er bevegelser. Målingene vil fortsette i tiden som kommer, supplert med visuell kontroll. Men undersøkelsene viser at murene til nå har vært stabile siden målingene tok til høsten 2015. Dermed konkluderte Statens vegvesen at det er fullt ut forsvarlig å sette trafikken på resten av veganlegget, inkludert Stordalstunnelen.

Arbeidet med de store støttemurene er utført av Opedal Anlegg AS, som underentreprenør for Kruse Smith. Hovedentreprenøren har hatt ansvar for tunnel- og betongarbeidene.

 

15 000 kvadratmeter støttemurer

Arbeidet med støttemurene utgjør hele 10 prosent av kontraktssummen på anlegget, med samlet areal på over 15 000 m2.

I prosjektet inngår Stordalstunnelen og Bakkatunnelen med lengder på 1190 og 160 meter, ei bru – type betongplatebru i 3 spenn, lengd 110 meter samt vegar. Heile strekninga er på om lag 4,7 kilometer. I kontrakten inngår også bygging av flere side- og lokalveger med jordbruksunderganger samt gang og sykkelsti med samla lengd på ca 2,5 kilometer.

Forsiden akkurat nå