Elisabeth Gammelsæter begynner i Sweco
(Geir Anders Rybakken Ørslien)

Elisabeth Gammelsæter begynner i Sweco

Skal jobbe som seniorrådgiver.

Elisabeth Gammelsæter er ansatt som seniorrådgiver hos Sweco.

Gammelsæter kommer fra Norsk Bergindustri, bransjeorganisasjonen for bergindustrien. Gammelsæter ble ansatt i 2008 som organisasjonens første generalsekretær, og hadde en sentral rolle med å bygge opp Norsk Bergindustri.

Hun har gjennom sitt arbeid vært med på å påvirke utformingen av mineralloven og bidratt til å skape forståelse for bergindustriens betydning for samfunnet. Gammelsæter har også vært ansatt i Næringsdepartementet i en lengre periode. Hun ble i vår utnevnt som medlem i regjeringens ekspertutvalg for farlig avfall, som skal levere sin rapport til Klima- og miljøministeren 1. november 2019.

Gammelsæter er utdannet samfunnsøkonom og har en Master of Management fra BI.

I Sweco skal Gammelsæter jobbe som seniorrådgiver. Hun er del av Swecos satsing på industri, og skal særlig jobbe med å ivareta de samfunnsmessige sidene ved ulike industriprosjekter.

Hun vil også jobbe med gjenvinning, sirkulær økonomi og bærekraft, spesielt mot mineral- og bergindustrien, men også mot andre bransjer.

Forsiden akkurat nå