Fra arbeidene i Harstadåstunnelen i vinter, som det spanske firmaet Aldesa har hovedentreprisen på.
Fra arbeidene i Harstadåstunnelen i vinter, som det spanske firmaet Aldesa har hovedentreprisen på. (Foto: Erik Jenssen)

Elektrojobben i Harstadåstunnelen er utlyst

Det er klart for elektroinstallasjoner i den 1 407 meter lange Harstadåstunnelen. De som vil ha jobben, må regne ferdig innen 15. juni.

Harstadåstunnelen er det største delprosjektet i Harstadpakken, som er kostnadsberegnet til 1,6 milliarder 2016-kroner. Tunnelen drives av det spanske firmaet Aldesa. Gjennomslaget skjedde i oktober i fjor.

Harstadåstunnelen er markert med stiplet linje. De som vil ha elektromontasjen i tunnelen, må gi anbud innen 15. juni. Foto: Statens vegvesen

Elektrojobben omfatter blant annet levering og montering av 2,6 km kabelstiger, 27 km el-kabler, 230 lysarmaturer i tunnel og 23 lysmaster med armaturer på veg i dagen.

Videre skal det leveres og monteres 14 vifter, 56 ledelys, 6 nødkiosker, 12 nødskap, 30 gjennomlyste skilt, SRO-anlegg med lokal PLS-styring og kommunikasjon til VTS, 10 km fiber- og telekabler for signal, kommunikasjon og ITV og 3,5 coax-kabler for DAB+ og nødnett.

Innen 2. september 2019 må jobben være gjort. Senere på høsten samme år blir tunnelen åpnet.

Forsiden akkurat nå