Fresing og asfaltlegging er av de siste prosessene.
Fresing og asfaltlegging er av de siste prosessene. (Foto: Espen Børresen, Statens vegvesen)

Ekeberg- og Svartdalstunnelene: "Forbilledlig prosjekt"

Vegvesenets ledelse er svært fornøyd med gjennomføringen av et av Oslos store tunnelprosjekter.

Hilde Ulvik, prosjektleder for tunnelrehabilitering i Region øst, forteller at samarbeidet har vært svært godt med både rådgivende ingeniør og entreprenørene.

– Entreprenøren ble ferdig et par uker før tiden. Og jeg tror at til å være to tunneler som ligger midt i Oslotrafikken, så har trafikantene merket lite til arbeidene, sier hun til Våre Veger.

– Det har i det hele tatt gått ganske så godt på skinner, sier hun.

Et av Norges største

– Arbeidene har bestått av rehabilitering på flere nivåer. Vi har byttet ut deler av vegkroppen, og har gjort store tiltak med brannsikringen. All elektronikk samt utstyr for trafikkregulering og -overvåkning er byttet ut, sier hun.

Dette er gjort i tunnelene

 • Hovedtyngden av arbeidene er elektroarbeider, brannsikring og forbedret renseløsning for vann fra tunnelene.
 • Ny brannbeskyttelse inne i tunnel
 • Utbedring av rømningsveger
 • Utskiftning av elektrisk anlegg
 • Nytt styresystem og elektronisk overvåkning
 • Nytt teknisk bygg ved Sørenga og utvidelse og oppgradering av eksisterende teknisk bygg
 • Utvidelse av sedimenteringsbasseng (renseløsning for vaskevann i tunnel)
 • Utbedring av vegoverbygning/asfalt

Alt arbeid har foregått med nattestenging av tunnelene, med unntak av tre uker både sommeren 2017 og 2018, da tunnelene var helt stengt. Årsaken var vesentlig at det måtte sprenges ut en del berg.

– Når et såpass stort oppdrag skal utføres kun med nattarbeid, så krever det mye av entreprenørene. Du har jo bare 6,5 effektive arbeidstimer disponible hver natt, og du må rigge opp og rigge ned hver gang. At entreprenørene hele tiden har klart å holde tunnelene kjørbare, det er kjempebra, sier hun.

Skanska: Mye og god planlegging

– Trafikkavvikling og nattarbeid har krevd mye og god planlegging. Vi har hatt fokus på å gjøre ting tverrfaglig riktig, og i riktig rekkefølge. Det har fungert. Vi har fått det til og levert et produkt vi er fornøyd med, til rett tid og med rett kvalitet, sier Skanskas prosjektleder Ole-Petter Jensen til Våre Veger.

Ekeberg- og Svartdalstunnelene

 • Rehabilitering av de to tunnelene Ekeberg (ca 1,6 km) og Svartdal (snaue 1,3 km) i Oslo
 • ÅDT: Høyeste nivå er ca. 75.000 (Ekebergtunnelen)
 • Hovedentreprenør: Skanska
 • Kontraktsverdi: Ca. 516 mill. kr.

– Ingen skjær i sjøen?

– Det var noen stramme perioder med ekstremt mye å gjøre og mye som skulle henge i hop. Under første sommerstenging gikk det veldig kast i kast, med seks uker med døgndrift. Det var krevende, men vi har hatt god logistikk og god planlegging. Og gode samarbeidspartnere, som Mesta Elektro, sier Jensen.

Forsiden akkurat nå