PROSJEKTER

E6 mellom Ulsberg og Melhus blir billigere og raskere

Det melder Nye Veier. 

Lars Bjørgård og tre sentrale aktører i Ulsberg–Melhus-prosjektet:
 Fra høyre: Ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal; ordfører Gunnar Krogstad, Melhus og spesialrådgiver Trond Gjære, Rennebu.
Lars Bjørgård og tre sentrale aktører i Ulsberg–Melhus-prosjektet: Fra høyre: Ordfører Sivert Moen, Midtre Gauldal; ordfører Gunnar Krogstad, Melhus og spesialrådgiver Trond Gjære, Rennebu. Foto: Knut Hellerud/Nye Veier
13. mars 2018 - 09:18

Det statlige vegselskapet har redusert kostnadene med cirka 20 prosent, samtidig som reisetida på strekningen er forkortet med rundt 20 minutter. 

– I et drøyt år har vi arbeidet hardt med betydelige innsparinger, planendringer og tiltak for optimalisering. Nå kan vi slå fast at selskapets ambisjoner er nådd for Ulsberg–Melhus S, og det er gledelig, sier utbyggingssjef Lars Bjørgård ved Nye Veiers kontor i Trondheim i en pressemelding. 

Han føyer til at dette ikke må bli noen «sovepute» for ytterligere optimalisering sammen med entreprenører og rådgivere i gjennomføringsfasen. 

Kommunene får mye av æren

Ifølge utbyggingssjefen bør de tre berørte E6-kommunene – Melhus, Midtre Gauldal og Rennebu – få mye av æren for de gode resultatene så langt. Uten deres evne til samarbeid og smidig nytenkning ville det vært langt vanskeligere å få gjennomslag for nødvendige kostnadskutt og Nye Veiers plan- og utbyggingsmetodikk.

– I alle kommunene får vi stadig mer gehør for budskapet vårt om helhetlig og effektiv veiutbygging, basert på samfunnsøkonomisk nytte. Jeg tror også det blir forstått at Nye Veier er en lydhør og ubyråkratisk byggherre med korte beslutningslinjer, sier Bjørgård i pressemeldingen. 

Tre milliarder billigere

Kostnadene på strekningen, er i dag anslått til til 12,7 milliarder kroner. Dette er rundt 3 milliarder lavere enn anslaget til Statens vegvesen. 

Det understrekes imidlertid at det hefter noe usikkerhet ved slike estimater. 

I tillegg til innsparinger ved traséendringer, er en rekke sparetiltak gjennomført. Blant de viktigste er enklere og færre kryss, kortere tunneler og rimeligere bruløsninger.

På mesteparten av strekningen, blir det firefelts veg med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. 

E6 Ulsberg–Melhus er delt inn i fire byggeprosjekter med følgende planlagte framdrift:

Melhus sentrum–Kvål
Start: 2019 (sommer)
Slutt: 2020/20121

Gyllan–Kvål
Start: 2021
Slutt: 2024/2025

Korporalsbrua–Gyllan
Start: 2025
Slutt: 2027/2028

Ulsberg–Vindåsliene
Start: 2024
Slutt: 2026/2027

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.