Oversiktsbilete fra anleggstedet der E16-trafikken går fritt. Foto: Statens vegvesen

E16 Stanghellekrysset blir forsinket

Dårlige grunnforhold gjør at det ikke blir noen åpning av E16 Stanghellekrysset før jul. Trolig blir åpningen først i februar.

Utfordrende grunnforhold har størstedelen av skylden for forsinkelsene, sier byggeleder Eirik Tøthe i en pressemelding fra Statens vegvesen.

-Vi håpet at krysset skulle vært ferdig til jul. Men trolig går hele januar før snora kan klippes, sier byggelederen.

Nytt E16-kryss på Stanghelle er en del av Vossapakko. Krysset bygges for å gi trafikantene ein tryggare uav-pog påkjøring til E16. Det er bygget en ny undergang for å gi trafikantene som skal krysse E16 mellom øvre og nedre del av bygda ein tryggere hverdag. Dagens direkte avkjøring mot øst blir nå stengt.

Arbeidene med Stanghellekrysset har pågått siden sommeren 2013, og har en kostandsramme på 50 millioner kroner.

Forsiden akkurat nå